Publicerad: 2010-03-04 00:00 | Uppdaterad: 2014-07-10 11:28

Två ERC-anslag till KI-forskare

Det europeiska forskningsrådet, ERC, har offentliggjort vilka forskare som får medel i den andra utlysningen av de prestigefyllda ERC Advanced Investigator Grants (ERC Advanced Grants).

Av 1 584 ansökningar har 236 forskare beviljats bidrag hittills och två av dessa är professor Yihai Cao och professor Lars Klareskog vid Karolinska Institutet.

Forskning om blodkärlstillväxtens betydelse för fetma

Yihai Cao, professor vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, tilldelas medel för projektet "New mechanisms of angiogenesis modulators in switching between white and brown adipose tissues".

Forskning om orsakerna bakom ledgångsreumatism

Lars Klareskog, professor vid institutionen för medicin, tilldelas medel för projektet "Genes, environment and immunity in the pathogenesis of rheumatoid arthritis".

Fakta om ERC Advanced Grants

Advanced Grants riktas till etablerade och världsledande forskare för att stödja "excellent and innovative research". Bidragen ligger på upp till 3,5 miljoner Euro under en period upp till fem år. Totalt fördelas cirka 515 miljoner Euro i denna utlysning.

KI-forskare har varit framgångsrika även i tidigare utlysningar; professor Jussi Taipale, professor Patrik Ernfors, professor Juleen Zierath och professor Carlos Ibanez har alla erhållit ERC Advanced Grants.