Publicerad: 2008-12-15 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Tusende projektet för innovationssystemet

[Pressmeddelande 2008-12-15] Karolinska Institutets Innovations AB, KIAB, har nu granskat och utvärderat tusen projekt. Hittills har ett 40-tal bolag med medicinsk inriktning bildats inom Karolinska Institutets innovationssystem där KIAB är en central instans.

- En milstolpe som ger stort hopp för framtiden. Kommersialisering är en viktig förutsättning för att medicinsk forskning ska komma människor till godo i form av nya och förbättrade läkemedel, säger Claes Post, VD i KIAB.

Karolinska Institutet har under flera år arbetat aktivt för att förbättra förutsättningarna för vidareutveckling av medicinska forskningsresultat. Innovationssystemet anses världsledande på området och systemet öppnar också nya möjligheter för svensk läkemedelsindustri. Genom att ta vara på högklassig akademisk forskning och tillföra industriell erfarenhet och kapital kan lovande idéer fångas upp snabbare och billigare än vad traditionella läkemedelsbolag kan göra i tidiga utvecklingsfaser.

Journalister är välkomna att vara med när det tusende projektet passerar systemet.

Tid: Måndag den 15 december kl. 16

Plats: KIABs lokaler på Fogdevreten 2 i Solna

Karolinska Institutet Innovations AB är den första kommersiella instansen i det övergripande innovationssystemet. Här granskas och utvärderas varje år ett hundratal forskningsprojekt av noga utvalda experter. De projekt som bedöms ha en kommersiell potential erbjuds professionell hjälp av KIAB:s team under hela utvecklingsprocessen.

För kontakt med KIAB:

För mer information och anmälan: