Skip to main content
Publicerad: 2019-11-18 09:20 | Uppdaterad: 2019-11-18 16:20

Trots utmaningar i vården – studenterna är nöjda med sin VFU

Senaste uppföljningen av studenternas verksamhetsförlagda utbildning (VFU) visar att studenterna är mycket nöjda.

Contact

Christina Joos Handläggare