Publicerad: 2014-12-18 15:09 | Uppdaterad: 2014-12-18 15:09

Tre unga forskare vid KI får SSMF:s stora anslag 2014

Tre forskare vid Karolinska Institutet får 6,4 miljoner kronor var när Svenska sällskapet för medicinsk forskning, SSMF, delar ut sitt stora anslag för yngre forskare.

Det tre är Qiaolin Deng vid institutionen för cell- och molekylärbiologi, Anna Lindstrand vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi och Petter Brodin vid institutionen för medicin vid Karolinska Institutet.

Totalt fick åtta forskare från hela landet anslagen som delas ut för att ge "framstående unga medicinska forskare en unik möjlighet att utveckla en egen vetenskaplig linje utan direkt beroende av en senior kollega", enligt styrelseordförande Göran Magnusson i SSMF.

SSMF stödjer unga svenska forskare med närmare 60 miljoner kronor per år.

Läs mer på SSMF:s webbplats.