Publicerad: 2017-10-09 13:06 | Uppdaterad: 2017-10-09 14:14

Tre pris delades ut vid terminens första Grand Round föreläsning

Föreläsningen inleddes med prisutdelning till förra terminens bästa Grand Round föreläsare samt pris till pedagogiska insatser på Läkarprogrammet termin 4-6.

Peter Stenvinkel (Enheten för medicinska njursjukdomar) fick pris för sin populära föreläsning "Björnen sover" om njursjukdomar. Grattis till priset på 5000 kronor!

Två pedagogiska pris delades också ut. Vesna Jelic vid sektionen för klinisk geriatrik fick pris för utmärkta insatser som ansvarig för momentet om åldrandet på kursen Klinisk medicin på läkarprogrammet termin 5 och 6.

Tobias Granberg fick pris för att ha varit med och utvecklat undervisningen i radiologi på läkarprogrammet termin 4.

Terminens första föreläsning Kod R549! hölls av Dorota Religa från Geriatriska kliniken. För mer information och schema för Grand Round