Publicerad: 2023-11-21 09:48 | Uppdaterad: 2023-11-27 12:41

Tre nya ledamöter utsedda till KI:s fakultetsråd

Nomineringsförsamlingen har genom elektronisk omröstning utsett tre nya ledamöter till KI:s fakultetsråd för kommande mandatperiod.

De nya ledamöterna är Fredrik Pihel, professor vid Institutionen för Klinisk neurovetenskap, Gerald McInerney, professor vid Institutionen för Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi och Juleen Zierath, professor vid Institutionen för Molekylär medicin och kirurgi.

Fakultetsrådet har som uppgift att vara stöd i rektors långsiktigt strategiska arbete rörande Karolinska Institutets (KI) vetenskapliga verksamhet. Mandatperioden löper från 1 januari 2024 t.o.m. 31 december 2026.