Publicerad: 2021-12-14 14:46 | Uppdaterad: 2022-01-24 13:33

Tre nya ledamöter i pedagogiska akademin

En adjunkt och övertandläkare vid institutionen för odontologi, en lektor vid institutionen för miljömedicin och en adjunkt vid institutionen för laboratoriemedicin är nya ledamöter i KI:s pedagogiska akademi.

Karin Garming Legert, Karin Leander och Anna Wiik har valts in av kommittén för utbildning (KU) som nya ledamöter i pedagogiska akademin. Med djupa och breda kunskaper i högskolepedagogik visar de på olika sätt hur de sätter studentens lärande i centrum.

Sari Ponzer. Foto: Stefan Zimmerman.

- Vi välkomnar de tre nya ledamöterna till pedagogiska akademin. Jag är glad över att få samarbeta med dessa kunniga pedagoger för att bidra ytterligare till KI:s utbildningsverksamhet, säger Sari Ponzer, ordförande i KI:s pedagogiska akademi.

Nya ledamöter

Karin Garming Legert

Adjunkt och övertandläkare vid Institutionen för odontologi är en erfaren, kunnig och engagerad lärare och pedagogisk ledare. Hon har förmågan att med kunskap och insikt motivera och engagera både studenter och kollegor till pedagogisk utveckling.

Hennes pedagogiska arbete bygger på kritisk självreflektion och en djup kunskap i högskolepedagogisk teori som hon på ett relevant sätt översätter i undervisningspraktik. Hon visar hur hon använder sin teoretiska kunskap för att utveckla tandläkarprogrammet på mikro-, meso- och makronivå i samverkan med studenter, lärare och i internationella samarbeten.

Karin Garming-Legert

Adjunkt/övertandläkare

Karin Leander

Lektor/docent vid Institutionen för miljömedicin, är en engagerad lärare och visar tydligt att hon genomgående, kontinuerligt och systematiskt har ett studentcentrerat perspektiv i sin undervisningspraktik. Hon tillvaratar studenternas synpunkter i kursvärderingarna vid utvecklingen av kurser.

Hennes intresse och engagemang för högskolepedagogiska frågor visar sig även i de många uppdrag hon haft som till exempel kursansvarig, examinator samt som temaordförande. Hon har förmågan att utveckla alltifrån undervisningsmoment och examinationsformer till att engagera sig i kurs- och programutveckling och utbildning på ett organisatoriskt plan.

Anna Wiik

Adjunkt vid Institutionen för laboratoriemedicin, är en mycket engagerad lärare med både en djup och bred högskolepedagogisk kunskap. Hon har ett vetenskapligt förhållningssätt till sin undervisning där hon med en pedagogisk skicklighet och kompetens bygger sin undervisning.

Det är tydligt att hon antar ett studentcentrerat förhållningssätt i sin undervisning och att hon är mån om att skapa ett lärandeklimat som främjar studenternas lärande. Hon beskriver sin undervisningspraktik och högskolepedagogiska filosofi tyder på att hon är en skicklig lärare som på ett initierat sätt kan omsätta högskolepedagogisk teori i undervisningspraktik.

Anna Wiik

Assisterande lektor
08-52484626