Publicerad: 2023-12-19 16:53 | Uppdaterad: 2023-12-19 17:00

Tre nya dekaner utsedda – ska vara delaktiga i utveckling av utbildning, forskning och samverkan vid KI

Matti Sällberg, Carl Johan Sundberg och Sten Linnarsson, KI:s nya dekaner.
Matti Sällberg, Carl Johan Sundberg och Sten Linnarsson, KI:s nya dekaner. Foto: KI

KI har utsett tre nya dekaner som ska tillträda sina uppdrag i januari 2024. De tre dekanerna har valts ut bland ett tiotal sökande.

De nya dekanerna är Sten Linnarsson för KI Solna, Carl Johan Sundberg för KI Nord och Matti Sällberg för KI Syd

Dekanerna kommer att ha ansvar för ledning, organisation, utveckling och uppföljning av verksamheterna inom sina respektive institutionsgrupper. I deras uppdrag ingår också att arbeta för att KI fortsatt har stimulerande och konkurrenskraftiga miljöer för utbildning, forskning och samverkan.  

De nya dekanerna har fått sina uppdrag efter en noggrann urvalsprocess. KI strävar efter en balanserad könsfördelning sett över samtliga ledningsuppdrag, men kompetensen är alltid det främsta kriteriet.

- De som nu har utsetts till nya dekaner är de kandidater som universitetsledningen anser bäst uppfyller kvalifikationskraven och som har störst potential att driva KI:s utveckling i det uppdraget. Det har varit viktigt att se till sammansättningen på totalen så att vi har en bra balans i fördelningen av kvinnor och män i ledningsuppdragen. När vi ser till universitetsledningen inkluderande dekaner och vice rektorer så har vi det, säger KI:s rektor Annika Östman Wernerson. 

Dekanernas roll kommer att utvecklas med syftet att institutionsgrupperna ska stärka KI som helhet.

- Vi ser fram emot att påbörja samarbetet med Sten Linnarsson, Carl Johan Sundberg och Matti Sällberg och tillsammans med dem utveckla dekanrollen för att de ska få så bra förutsättningar som möjligt för sina uppdrag.

Sten Linnarsson är för närvarande verksam som professor och prefekt vid Institutionen för Medicinsk biokemi och biofysik (MBB), Carl Johan Sundberg som professor vid Institutionen för fysiologi och farmakologi (FyFa) och Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) samt även som prefekt vid LIME och Matti Sällberg som professor och tidigare prefekt vid Institutionen för laboratoriemedicin (LabMed). 

Processen för att utse ersättare för de positioner som de tillträdande dekanerna lämnar är redan i gång. Till dess att ordinarie prefekter har tillsatts är Clas Rehnberg tillförordnad prefekt för LIME under januari och Sabine Koch för perioden februari-december 2024. Björn Högberg är tillförordnad prefekt för MBB under 2024.

Nuvarande dekaner Christer Höög, Anna Martling och Maria Eriksdotter lämnar sina uppdrag den 31 december 2023 efter en femårig period. 

Rekryteringsprocess för tillsättning av dekan

Kravprofil för dekanuppdragen fastställdes av universitetsledningen efter samråd med institutionsgruppernas nuvarande dekaner samt prefekter och efter samverkan med de fackliga organisationerna. Uppdragen annonserades internt inom universitet. Ansökningarna har beretts av institutionsgruppernas dekaner och prefekter. Prorektor och universitetsdirektör samt en prefekt från respektive institutionsgrupp intervjuade därefter ett antal sökande, och föreslog slutkandidater för rektor som fattade beslut om nya dekaner. Frågorna till sökande har samverkats med studentkårerna. Förslag till slutkandidater har samverkats med de fackliga organisationerna.