Publicerad: 2023-11-21 10:39 | Uppdaterad: 2023-11-22 14:33

Tre nya anslag från Forte till forskare på GPH

Kollage med tre forskare från GPH
Anna-Clara Hollander, Lene Lindberg, Sibylle Herzig Van Wees Foto: N/A

Forte har i år delat ut medel till totalt 20 projekt vid Karolinska Institutet, däribland tre forskare från institutionen för global folkhälsa, Anna-Clara Hollander, Sibylle Herzig Van Wees och Lene Lindberg.

Anna-Clara Hollander har tilldelats 4 960 000 SEK från Forte för projektet "Varför tvångsvårdas utrikesfödda oftare än svenskfödda i psykiatrin?"

Syftet med projektet är att studera varför användningen av psykiatrisk tvångsvård skiljer sig inom olika invandrargrupper jämfört med den svenska majoritetsbefolkningen och att undersöka möjliga orsaker till eventuella skillnader.

"Vid omedelbar fara för en patient eller andra har läkarna ett svårt dubbelt mandat när de avgör om psykiatrisk tvångsvård behövs; Att kräva att de balanserar patientens rätt till autonomi med skyddet av patientens och andras liv. Projektet kommer att belysa orättvisor i användningen av omfattande psykiatrisk vård och utforska potentiella faktorer som påverkar dessa mönster, vilket banar väg för mer rättvis psykiatrisk vård."

 Bidraget kommer att användas för en blandad metod med användning av både longitudinella epidemiologiska studier och fokusgrupper.

Sibylle Herzig van Wees har tilldelats 4 968 000 SEK för projektet "Att hantera HPV-vaccinets tveksamhet genom att samdesigna en digital hälsointervention med och för socioekonomiskt utsatta ungdomar och vårdnadshavare i Sverige (HPV-END-IT)".

Historiskt sett har Sverige haft en mycket god immuniseringstäckning men detta har förändrats något under det senaste decenniet. Ett vaccin där det är lägre upptag än andra är HPV-vaccinet, som effektivt kan minska invasiv livmoderhalscancer. Lågt upptag av HPV-vaccin har hittats i socialt utsatta samhällen i Sverige.

"Vårt projekt syftar till att bidra till en förbättrad förståelse för dessa låga frekvenser, och samdesigna och pilottesta en digital hälsointervention för att stärka kunskapen och förtroendet för HPV-vaccinet. Bidraget kommer att användas för att bedriva samdesignad forskning, skapa den digitala hälsointerventionen och pilottesta den i skolor.”

"Bidraget är ett samarbete med ett briljant team som inkluderar Elin Larsson och Anna Kågesten som kommer att bidra med sin expertis om migranters, ungdomars sexuella och reproduktiva hälsa. Samt Zangin Zeebari som kommer att stödja pilotförsöket.En nyckelmedlem i gruppen är dessutom professor Marie Löf från e-hälsoenheten vid KI, som är en erfaren digital hälsoforskare i socialt utsatta samhällen i Sverige.”

Sibylle är baserad i Etiopien, då hennes man är UD stationerad där. Vi frågade henne om vad hon uppskattar mest med att bo i Etiopien, och hur det påverkar hennes forskning?

"Jag uppskattar att vara nära medarbetare i Addis Abeba och lära mig mycket om hur de fungerar och vilka begränsningar de möter när de gör fältarbete. Det är lätt att glömma det när man är långt borta i Sverige. Etiopien går igenom en mycket svår tid politiskt och det är en konstant och ödmjuk påminnelse om att fred och säkerhet är privilegier. Ironiskt nog, har situationen och distansen till Sverige gjort att jag känner mig närmre de samhällen jag arbetar med i Sverige eftersom att jag har lärt mig mer om politiken här i Afrikas horn och fått en bättre förståelse för vilka förhållande många migranter i Sverige kommer från.” 

Lene Lindberg has recieved programme grant of 19 876 000 SEK for the project  "Proportionate universalism in practice - a program of study of universal, selective and indicated interventions to strengthen children's well-being and mental health in the first five years" 

"The grant from Forte will be used to develop and evaluate feasible and effective interventions within and through collaboration between the activities (Maternal and Child Health Care, Open Preschool, Preventive Social Services) that work with parents-to-be and families with children between the ages of 0-5."