Publicerad: 2008-06-18 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Tre Linnémiljöer till Karolinska Institutet

Förnyelse av celler, förebyggande av bröst- och prostatacancer samt forskning om kardiovaskulär sjukdom är de forskningsmiljöer vid Karolinska Institutet som får Linnéstöd.

När Vetenskapsrådet och Formas delade ut Linnéstöd på onsdagen fick Karolinska Institutet totalt tre av 20 starka forskningsmiljöer. De tre miljöerna är:

Förnyelse av celler hos människa och dess förändring vid sjukdom/ The Human Regenerative Map, koordinator Jonas Frisén.

Individualized prediction and prevention of breast and prostate cancer, koordinator Henrik Grönberg.

Center for Researchon Inflammation and Cardiovascular Disease, coordinator Göran Hansson.

Den här omgången sökte 105 forskningsmiljer, 20 fick Linnéstöd. Miljöerna får 5-10 miljoner per år under en period på maximalt tio år. Miljöerna representerar alla forskningsområden; medicin, natur- och teknikvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap.