Publicerad: 2015-12-22 10:48 | Uppdaterad: 2015-12-22 10:53

Tre KI-professorer i VR:s ämnesråd för medicin och hälsa

I december utsågs de forskarvalda ledamöterna till Vetenskapsrådets styrelse och ämnesråd för perioden 2016–2018. Till ämnesrådet för medicin och hälsa utsågs tre forskare vid Karolinska Institutet.

Ledamöter ämnesrådet för medicin och hälsa, omval: professor Birgitta Henriques Normark KI, nyval: professor Katarina Le Blanc och professor Mats Wahlgren, KI.

Läs mer på Vetenskapsrådets webbplats.