Publicerad: 2013-11-29 11:24 | Uppdaterad: 2014-01-16 14:04

Tre KI-forskare utnämnda till Wallenberg Academy Fellows

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har utnämnt Christian Göritz, François Lallemend och Ola Larsson vid Karolinska Institutet till Wallenberg Academy Fellows.

Karriärprogrammet för unga forskare, Wallenberg Academy Fellows, som initierades av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 2012, skapar långsiktig finansiering för lovande unga svenska och utländska forskare inom alla ämnesområden. Idag utses 33 nya forskare inom programmets ram, varav tre från Karolinska Institutet.

Anslaget som följer med utnämningen Wallenberg Academy Fellow uppgår till totalt mellan 5 till 9 miljoner kronor per forskare under fem år. Efter den första periodens slut kommer forskarna att ha möjlighet att söka stöd till ytterligare fem års finansiering.

Christian Göritz

"När nervceller i hjärnan eller ryggmärgen skadas, blir menen ofta permanenta. En orsak är att den ärrvävnad som bildas hindrar nervceller från att läka. Christian Göritz ska ta reda på om det är möjligt att modifiera ärrbildningen och ge kroppen en chans att reparera de viktiga nervbanorna."
Läs mer: Ärr efter ryggmärgsbrott hindrar nervregeneration

François Lallemend

"Långa nervtrådar sträcker sig kors och tvärs i kroppen. Tack vare dem är vår rörelseapparat koordinerad. François Lallemend ska kartlägga vad som styr framväxten av detta intrikata nätverk. Hur hittar exempelvis rätt nervtrådar varandra under fosterutvecklingen?"
Läs mer: Hur formas vårt nätverk av nervceller?

Ola Larsson

"Cancercellers okontrollerade tillväxt orsakas bland annat av att fel proteiner skapas i cellerna, proteiner som gör att cellerna delar sig för mycket. Ola Larssons mål är att på en mycket grundläggande nivå ta reda på varför det blir fel i proteintillverkningen."
Läs mer: En nyckel till cancercellers ohämmade tillväxt

Om Wallenberg Academy Fellows

Programmet har inrättats av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i nära samarbete med fem kungliga akademier och 16 svenska universitet. Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar de mest lovande forskarna för Wallenbergstiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet. Därefter tar universiteten långsiktigt ansvar för de utvalda forskarnas verksamhet.

Wallenberg Academy Fellows är Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses största satsning någonsin. Programmet är tänkt att omfatta en satsning på upp till 125 unga forskare under perioden 2012 till 2016 - ett totalt möjligt anslag om 1,2 miljarder kronor.

Läs mer om Wallenberg Academy Fellows