Publicerad: 2019-06-12 08:24 | Uppdaterad: 2022-05-10 13:43

Tre KI-forskare invalda i EMBO

Kollage av bilder på Birgitta Henriques Normark, Rickard Sandberg och Sten Eirik Jacobsen.

Birgitta Henriques Normark, Rickard Sandberg och Sten Eirik Jacobsen har valts in som medlemmar i organisationen EMBO.

I år har 56 nya medlemmar från 22 olika länder valts in, varav tre representerar Karolinska Institutet. De invalda är Birgitta Henriques Normark (professor i klinisk mikrobiologi vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi), Rickard Sandberg (professor i molekylär genetik vid institutionen för cell- och molekylärbiologi) samt Sten Eirik Jacobsen (professor i stamcellsbiologi och regenerativ medicin vid institutionen för medicin, Huddinge). De nya medlemmarna välkomnas på EMBO:s årliga medlemsmöte i tyska Heidelberg 29-31 oktober.

EMBO är en internationell sammanslutning med fokus på biovetenskap. Organisationens mål är att stötta talangfulla forskare under hela deras karriärer, stimulera vetenskapligt kunskapsutbyte och skapa miljöer där forskare kan prestera på topp. EMBO har totalt över 1 800 medlemmar över hela världen.