Publicerad: 2017-10-18 11:40 | Uppdaterad: 2017-10-22 14:59

Tre KI-forskare får Ragnar Söderberganslag 2017

Magdalena Paolino, Björn Reinius och Carmen Gerlach, foto: Ragnar Söderbergs stiftelse.

Fem unga forskare inom medicinområdet – varav tre från Karolinska Institutet – delar i år på 40 miljoner i anslag från Ragnar Söderbergs stiftelse. De tre från KI som utses till Ragnar Söderbergforskare i medicin 2017 är Magdalena Paolino, Björn Reinus och Carmen Gerlach.

Anslagen delas ut över en femårsperiod till yngre forskningsledare som redan har uppvisat vetenskaplig skicklighet och som har nydanande idéer.

Magdalena Paolino

Projekt: Ubiquitinering – hur påverkar det tarmens stamceller?

Magdalena Paolino är verksam vid institutionen för medicin, Solna och studerar ubiquitinering – en process som styr många viktiga skeenden i cellen. Framför allt intresserar hon sig för dess roll för tarmens stamceller. Hennes forskning kan hjälpa oss att förstå hur den ständiga föryngringen av tarmens slemhinna går till, men också lära oss mer om uppkomsten av tarmcancer.

Björn Reinius

Projekt: Inaktivering av X-kromosomen

Björn Reinius är verksam vid institutionen för cell- och molekylärbiologi och Ludwiginstitutet för cancerforskning. Han studerar kvinnans två könskromosomer, X-kromosomerna, och hur den ena av dem alltid stängs av i kvinnors celler – och vill försöka förstå hur det går till i detalj, både i olika vävnader och i olika celltyper. Forskningen kan ge oss ny kunskap om de grundläggande processer som styr våra geners aktivitet, men också bidra till att förstå sjukdomar som beror på en felaktig reglering av X-kromosomen.

Carmen Gerlach

Projekt: Hur förvärvar immunförsvarets CD8 T-celler sina olika färdigheter?

Carmen Gerlach är verksam vid institutionen för medicin, Solna och utforskar immunförsvaret och en speciell typ av immunceller, CD8 T-celler, som är särskilt bra på att skydda oss mot infektioner och cancer. Hon är särskilt intresserad av att förstå hur den variation av CD8 T-celler som finns kan uppkomma. Den kunskapen kan sedan användas för att designa mer effektiva vacciner och immunterapier.