Publicerad: 2016-02-08 17:27 | Uppdaterad: 2016-02-08 17:27

Tre KI-forskare får anslag från SSMF

Tre KI-forskare får Svenska sällskapet för medicinsk forsknings stora anslag, ett av landets största medicinska anslag. Totalt får åtta unga medicinska forskare etableringsstöd.

Maria Genander, vid institutionen för cell- och molekylärbiologi, får etableringsstöd på heltid. I sin forskning använder hon huden som modellsystem för att kunna studera mekanismer som är gemensamma för normal utveckling och uppkomst av cancer i denna vävnad.

Mattias Carlsten, vid institutionen för medicin, Huddinge, och Johan Hartman, vid institutionen för onkologi och patologi, får etableringsstöd på halvtid. Mattias Carlsten undersöker i sin forskning möjligheten att genetiskt modifiera immunceller av typen NK-celler för att stärka deras förmåga att leta upp och döda cancerceller. Johan Hartman forskar kring möjligheten att skräddarsy behandling av bröstcancer för varje patient genom att odla tumörceller i provrör och behandla dem med olika läkemedel för att hitta den mest effektiva behandlingen i det enskilda fallet.

Läs mer på SSMF:s webbplats.