Publicerad: 2016-12-16 13:16 | Uppdaterad: 2016-12-19 18:19

Tre KI-forskare bland Framtidens forskningsledare – får 12 miljoner var

När Stiftelsen för strategisk forskning i dagarna utsåg sjätte generationens ”Framtidens forskningsledare” var tre av dessa från Karolinska Institutet. Bidraget ska stötta unga, lovande forskare och göra det möjligt för dem att bygga upp egna framgångsrika forskargrupper.

Vart tredje år utlyser Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) programbidraget Framtidens forskningsledare. I programmet ingår en ledarskapsutbildning som på sikt ska ge bidragstagaren förutsättningar att leda större forskargrupper med internationell slagkraft.

De forskarassistenter vid Karolinska Institutet som nu har utsetts till Framtidens forskningsledare är:

Niklas Björkström vid institutionen för medicin, Huddinge med projektet Immunceller i vävnad vid kronisk leversjukdom hos människa.

Jenny Mjösberg vid institutionen för medicin, Huddinge med projektet Tarmlymfocyter - funktionell dynamik vid inflammation.

Katja Petzold vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik med projektet Hur mikroRNA reglerar hela organismer – baserat på struktur.