Publicerad: 2014-01-09 15:42 | Uppdaterad: 2014-01-16 12:23

Tre KI-forskare bland årets Wallenberg Academy Fellows

Christian Göritz, Francois Lallemend och Ola Larsson, alla forskare vid Karolinska Institutet, är tre av årets Wallenberg Academy Fellows inom medicin.

Wallenberg Academy Fellows är ett karriärprogram för unga forskare som initierades av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse år 2012. Nu har 33 nya forskare utsetts för programmet inom medicin, humaniora, naturvetenskap, samhällsvetenskap och teknikvetenskap. Nio av forskarna kommer från universitet utanför Sverige.

Anslaget som följer med utnämningen Wallenberg Academy Fellow uppgår till totalt mellan 5 miljoner och 9 miljoner kronor per forskare under fem år. Efter den första periodens slut kommer forskarna att ha möjlighet att söka stöd till ytterligare fem års finansiering.

Läs mer här.