Publicerad: 2014-03-20 10:31 | Uppdaterad: 2014-11-26 09:55

Tre frågor till Anders Ahlbom, professor i epidemiologi

Anders Ahlbom

Hallå Anders Ahlbom, professor i epidemiologi vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet. Fredag den 21 mars är det dags för seminariet ”40 år med epidemiologi” då du ger din emeritusföreläsning. Varför uppmärksammas den här 40-åriga perioden?

– Föreläsningen handlar om hur ämnet utvecklats under 40 år. Det har varit en mycket stark utveckling. För 40 år sedan fanns ingen enda professor i ämnet i landet; nu finns ett 30-tal bara vid Karolinska Institutet. Det har varit en dramatisk förändring i arbetsformer förstås eftersom datorkraften inte går att jämföra. Det har också varit en omvälvande metodologisk och teoretisk utveckling. Epidemiologi finns nu på de flesta institutioner på ett eller annat sätt och det kommer regelbundet publikationer i de främsta tidskrifterna inom de mest skiftande tillämpningsområden.

Vad är det mest påtagliga för utvecklingen av forskningsområdet?

– Datorkraften har förstås haft en enorm betydelse. Men också den metod- och teoriutveckling som på sätt och vis startade på 1970- och 1980-talen och fortsatt fram till nu. Vi ser också en fortsatt stark utveckling av registeranvändning i epidemiologin liksom studier som utnyttjar molekylärgenetiska data.

Vad hoppas du att de som deltar ska få med sig från seminariet?

– Hur enorm utveckling vi sett under de senaste decennierna och hur stora möjligheterna är att göra stark forskning inom detta område. Seminariet är i princip fullbokat, men för den som är intresserad finns alltid plats. Kontakta i så fall anna.persson@ki.se.