Föreläsningar och seminarier Trappans dag - så får vi Sverige i rörelse efter pandemin

2021-09-22 14:00 - 15:30 Add to iCal
Online www.100trappsteg.se
Trappans dag, 22 september 2021 Foto: N/A

Välkommen till ett inspirerande digitalt arrangemang om de stora hälso- och samhällsekonomiska vinsterna som kommer med ökad fysisk aktivitet. Deltar gör några av Sveriges främsta forskare och läkare, träningsprofiler, experter och beslutsfattare inom området fysisk och psykisk hälsa.

Pandemin har inneburit att svenska folket sitter mer och rör sig mindre. Något som kommer att få konsekvenser för vår fysiska och psykiska hälsa. Dessutom riskerar det att bli mycket kostsamt. Sjukdomar kopplade till dåliga levnadsvanor som för lite fysisk aktivitet kostar redan idag samhället miljardbelopp varje år.

Nu krävs kraftfulla insatser för att få människor att börja röra sig mer igen. Ny forskning visar att vi underskattat vardagsmotionen. Ökad vardagsrörelse – som att gå minst 100 trappsteg varje dag – är i själva verket nyckeln till ett hälsosamt och frisk liv.

ARRANGÖRER: Folkhälsoorganisationen 100 trappsteg i samarbete med Cancerfonden, Hjärnfonden, Hjärt-Lungfonden, Karolinska Institutet samt Suicide Zero.

14.00-15.00
Föreläsningar

”Vad har pandemin fått för konsekvenser för den psykiska och fysiska hälsan?”
Samtal med Mai-Lis Hellénius, livsstilsprofessor vid Karolinska Institutet som under flera decennier forskat och undervisat om betydelsen av rörelse för vår hälsa och UllaKarin Nyberg, psykiater med ett särskilt fokus på suicidprevention och ny Radiopsykolog i Sveriges Radio.


”Toppdiplomaten Jan Eliasson om ambitiösa målsättningar – betyder de något?”
Besök hemma hos FN:s tidigare vice generalsekreterare och utrikesministern Jan Eliasson för ett samtal om hans arbete med att ta fram de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.


”Vad kostar den livsstilsrelaterade ohälsan? Hur många miljarder sparar 100 trappsteg?”
Samtal med Micael Dahlen, ekonomiprofessor vid Handelshögskolan med stort intresse för träning och folkhälsa samt Anders Jorén, statistiker på Nyckeltalsinstitutet.

15.00-15.30
Paneldiskussion

Vägen framåt. Vad göra åt de ökande hälsoklyftorna? Hur får vi verkstad?
Avslutande paneldiskussion med Rickard Bracken, generalsekreterare för Suicide Zero, Anna Hemlin, generalsekreterare Hjärnfonden, Kristina Sparreljung, generalsekreterare Hjärt-Lungfonden, Carl Johan Sundberg, professor i molekylär och tillämpad arbetsfysiologi vid Karolinska Institutet som forskar på vad som händer i kroppen när vi tränar och hur det bidrar till bättre hälsa. Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare Cancerfonden samt Per Nilsson, ordförande för kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet samt rektor vid GIH.