Publicerad: 2019-06-11 17:00 | Uppdaterad: 2020-06-12 15:34

Transfusion av röda blodkroppar från kvinnor som varit gravida inte kopplat till ökad dödlighet hos mottagare

Varken givarens kön eller tidigare graviditet verkar påverka dödligheten hos patienterna som tar emot blodet, enligt en omfattande observationsstudie av forskare vid bland annat Karolinska Institutet. Resultaten, som publiceras i tidskriften JAMA, tyder på att dagens rutiner för transfusion av röda blodkroppar är säkra och inte behöver ändras.

Gustaf Edgren. Foto: Johan Wingborg/Sveriges unga akademi

Man har tidigare funnit att transfusion av plasma (blod utan blodkroppar) från kvinnor som varit gravida kan kopplats till den potentiellt dödliga komplikationen transfusionsrelaterad akut lungskada (TRALI), vilket möjligen kan bero på de plasmaantikroppar som kvinnor utvecklar vid kontakt med fostrets blod.

I den aktuella studien undersökte ett internationellt forskarteam om det fanns något samband med dödsfall bland patienter som mottagit röda blodkroppar (inte plasma) och blodgivares kön eller tidigare graviditet. Inga sådana samband hittades.

Över en miljon patienter

Forskarna analyserade data från följande tre stora givar-mottagardatabaser: den skandinaviska donations- och transfusionsdatabasen SCANDAT innehållande data från Sverige och Danmark och två amerikanska databaser, Recipient Epidemiology and Donor Evaluation Study-III (REDS-III) och hälso- och sjukvårdssystemet Kaiser Permanente Northern California (KPNC). I dessa tre databaser fanns data om fler än en miljon patienter, som hade fått transfusion av röda blodkroppar mellan åren 2003 till 2016.

Man hittade inga signifikanta samband mellan transfusion av röda blodkroppar från kvinnliga givare, vare sig de fött barn eller inte, och risk för patienterna att avlida. Man fann heller inga effekter av att få blod från en givare av motsatt kön. Resultatet gällde både manliga och kvinnliga mottagare, oavsett ålder. I SCANDAT gjordes en detaljerad analys av gruppen kvinnliga givare som födde sitt första barn under studieperioden och fortsatte att ge blod. Inte heller mottagare av röda blodkroppar från denna givargrupp hade ökad risk att dö.

Med tanke på den geografiska spridningen och gruppernas storlek fann forskarna att resultaten var mycket överensstämmande och övertygande.

Rutinerna behöver inte ändras

– Transfusioner är mycket vanliga, och våra resultat visar att de nuvarande rutinerna är säkra och inte behöver ändras, säger Gustaf Edgren, forskare vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet, läkare vid hjärtkliniken på Södersjukhuset och studiens försteförfattare.

Nästa steg för forskarna är att undersöka om andra faktorer hos blodgivare och blodkomponenter skulle kunna medföra komplikationer hos transfusionspatienter. Undersökningen kommer då att inriktas på patientgrupper med kroniskt transfusionsbehov, såväl barn som vuxna.

Forskningen finansierades av National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI, som ingår i National Institutes of Health, USA), Vetenskapsrådet i Sverige och Nordiska Cancerunionen (NCU).

Denna nyhetsartikel är baserad på ett pressmeddelande från NHLBI.

Publikation

“Association of blood donor sex and prior pregnancy with mortality among red blood cell transfusion recipients”. Edgren G, Murphy EL, Brambilla DJ, et al. JAMA, online 11 juni 2019, doi:10.1001/jama.2019.7084