Publicerad: 2011-09-05 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Träning på arbetstid ökar produktiviteten

[NYHET 2011-09-05] Att få ägna arbetstid åt fysisk aktivitet kan leda till ökad produktivitet. Det visar en studie genomförd av forskare vid Stockholms universitet och Karolinska Institutet.

I studien fick två arbetsplatser inom en tandvårdsorganisation ägna 2,5 timmar varje vecka åt fysisk aktivitet, fördelat på två tillfällen. En annan grupp fick samma minskning av arbetstiden men utan obligatorisk träning och en tredje grupp hade kvar sin ordinarie arbetstid, 40 timmar per vecka.

Resultaten visade att samtliga grupper kunde behålla eller till och med öka sin produktionsnivå, i det här fallet antalet behandlade patienter, under studieperioden jämfört med motsvarande period föregående år. De som tränade på arbetstid rapporterade dessutom att de upplevde att de åstadkom mer på arbetet, hade en ökad arbetsförmåga och var mindre sjuka.

Publikation

von Thiele Schwarz U, Hasson H.

Employee Self-rated Productivity and Objective Organizational Production Levels: Effects of Worksite Health Interventions Involving Reduced Work Hours and Physical Exercise.

J Occup Environ Med. 2011 Aug;53(8):838-44.

Kontakt