Publicerad: 2013-07-01 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Träffa Karolinska Institutet i Almedalen

[NYHET 2013-06-24] Karolinska Institutets forskare och medarbetare medverkar i flera program under årets Almedalsvecka. Här hittar du några av de tillfällen där du kan möta oss.

Hur skapar vi framtidens läkarutbildning?

Måndag 1 juli, kl. 13.30-14.45. Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan/Strandvägen.

Den statliga utredningen om den framtida läkarutbildningen är just nu ute på remiss, men vad betyder förslagen i praktiken? Paneldiskussion om hur utbildningen behöver anpassas efter nya krav från forskning och praktik. Arrangör: Örebro universitet och Universitetssjukhuset Örebro.

Medverkar gör bland annat Jan-Olov Höög, dekanus för utbildning, Karolinska institutet.

Resistenta bakterier - mänsklighetens fiende nr 1?

Måndag 1 juli, 13.30-15.00. Restaurang Burmeister, Strandgatan.

Antibiotikaresistens är ett av de framtida största globala hoten mot människans liv och hälsa. Så akut anses problemet med resistenta bakterier att det nu har lyfts upp på det kommande G8-mötet i juni. En diskussion om vilka åtgärder som krävs för att vända utvecklingen. Arrangör: Dagens Medicin i samarbete med Biogaia.

Medverkande från Karolinska Institutet: Lars Engstrand, professor i smittskydd med inriktning på klinisk bakteriologi.

Människa 2.0 - från biologi till medskapare

Måndag 1 juli och tisdag 2 juli, kl 15.00-18.30. S:t Hansgatan 13, Hälsodalen.

Almedalens forskningsscen handlar i år om konsekvenserna av nya genombrott inom bioteknik, datavetenskap och medicin. Vi kommer bli medskapare i livet, gränsen för vad som är biologiskt och artificiellt suddas ut. Hur kommer det att påverka synen på samhället, vården och vår syn på oss själva? Huvudarrangör: Stiftelsen för strategisk forskning.

Den 1 juli deltar bland annat Outi Hovatta, professor i obstetrik och gynekologi och stamcellsforskare med fokus på assisterad befruktning, Karolinska Institutet.

Förmiddagsfika med forskare: Varför behöver samhället forskningen?

Tisdag 2 juli, kl 09.00-12.00. Strandvägen 2, Visby hamn (Vid regn Fenomenalen Science Center).

Vetenskap & Allmänhet bjuder in till samtal och fika med statsvetare, miljöforskare, medicinare och forskare inom en rad andra områden från runtom i landet.

Medverkande från Karolinska Institutet: Kristina Gemzell Danielsson, professor i obstetrik och gynekologi och Solvig Ekblad, docent, institutionen för lärande, informatik, management och etik.

Evidens - i tid och otid

Tisdag 2 juli, 9.00-10.00. Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5.

Vad är evidens? Hur utvecklar man en evidensbaserad verksamhet? En diskussion om kraven på användandet av evidensbaserad metodik i det bedömnings- och utredningssarbete som bedrivs inom olika verksamheter. Med en ökad försåelse för begreppet evidens kan samarbetet mellan olika aktörer förbättras. Arrangör: Centrum för kultur och hälsa vid Göteborgs universitet.

Carl Johan Sundberg, läkare och professor vid institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet, är en av paneldeltagarna.

Tandvård som en resurs för en bättre allmänhälsa

Tisdag 2 juli, 11.00-13.00. Almedalens Hotell, Strandvägen 8.

Är det kanske dags att införliva munnen i hälso- och sjukvårdsförsäkringen? Vi tar också upp osteoporos, ett folkhälsoproblem i skymundan samt rapporterar från ett unikt projekt med livsstilsskurs för nyanlända kvinnor. Arrangör: 1,6 miljonerklubben.

Från KI medverkar bland annat Solvig Ekblad, psykolog, docent i transkulturell psykologi och enhetschef för Culture Medicine, institutionen för lärande, informatik, management och etik.

Vem äger din hälsa - du eller chefen?

Tisdag 2 juli, 13.15-14.45. S:t Hansgatan 13.

Ökade krav i arbetslivet påverkar hälsan för allt fler. Obalans mellan privat- och arbetsliv får stora konsekvenser. Vad visar forskningen vad gäller vilka faktorer som leder till stress och hur man kan återgå till arbete? Vilken roll har arbetsorganisationen, ledarskapet och företagshälsovården? Arrangör: FAS, Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap.

Irene Jensen, professor i personskadeprevention vid Institutet för miljömedicin, medverkar.

Säker vård - en fråga om kultur?

Onsdag 3 juli, 08.30-09.30. Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1.

Sverige är del av en internationell patientsäkerhetsrörelse, men fortfarande drabbas alltför många patienter av vårdskador. Hur kan vi förbättra förutsättningar för vårdteamen att arbeta säkert? Ska och vill patienter delta i att öka säkerheten i vården? Författarna till boken Säker vård medverkar. Arrangör: Sveriges läkarförbund och Natur & Kultur.

Från Karolinska Institutet deltar Lena Sahlqvist, leg sjuksköterska och chef avdelningen för uppdragsutbildning, Karolinska Institutet.

Diabetesvårdens lotteri - varför inte vinst varje gång?

Onsdag 3 juli 10.00-12.00. Dagens Medicins Vårdtorg i Almedalen, Restaurang Burmeister, Strandgatan.

Svenska diabetespatienter är bäst dokumenterade i hela världen - men vad hjälper det om vården inte håller måttet? Trots nationella riktlinjer är det stora skillnader i diabetesvårdens kvalitet i landet. En diskussion om vad som måste göras för att alla diabetespatienter ska bli vinnare. Arrangör: Dagens Medicin i samarbete med Diabetesförbundet, Svensk förening för diabetologi, Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård samt MSD.

Från Karolinska Institutet medverkar bland annat Claes-Göran Östenson, professor i endokrinologi vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, och ordförande i nationella programrådet för diabetes, Sveriges Kommuner och Landsting.

Bättre vård för patienten men till en lägre kostnad - en uppgift för ingenjörer och ny teknik

Onsdag 3 juli, kl. 13.45-14.45. Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5.

Sjukvårdskostnaderna växer idag snabbare än BNP. Trots det har sjukvården problem att leverera högklassig och effektiv vård. En förutsättning att klara detta och samtidigt sänka kostnaderna, är ny medicinsk teknik och att våga släppa in ingenjörerna i vården. Arrangör: Chalmers och Västsvenska Arenan.

Moderator: Carl Johan Sundberg, läkare och professor vid institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet.

Hur kan vi minska antalet förtida dödsfall i icke-smittsamma sjukdomar?

Onsdag 3 juli, kl. 17.00-19.00. S:t Hansgatan 13, Hälsodalen.

I Sverige svarar icke-smittsamma sjukdomar för 90 procent av alla förtida dödsfall. Dessa omfattar hjärt-kärlsjukdomar, cancer, diabetes och kroniska lungsjukdomar. Gemensamma riskfaktorer är tobak, alkohol, ohälsosamma matvanor och brist på fysisk aktivitet. Hur kan vi minska antalet dödsfall? Arrangör: Det Svenska NCD Nätverket.

Öppningstalare: Carl Johan Sundberg, läkare och professor vid institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet.

Workshop med OpenLab

Torsdag 4 juli, kl 15.00-17.30. Donnerska huset, trädgården, Donners plats, Kunskapshuvudstaden.

Hur får vi fler att vilja arbeta som lärare? Hur skapar vi en sammanhållen vård och omsorg för de som behöver insatser från både hälso- och sjukvården och kommunerna? Delta i en öppen workshop tillsammans med Stockholmspolitiker, forskare, opinionsbildare och studenter från OpenLab.

Arrangör: OpenLab (Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad, Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län, KTH, KI, SU, SH).

Vänligen se Almedalskalendariet för eventuella ändringar i programpunkterna.