Publicerad: 2010-02-16 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Tornado banar väg för skräddarsydda livsmedel

[PRESSMEDDELANDE 2010-01-16] Karolinska Institutet koordinerar ett nystartat forskningsprojekt som syftar till att kartlägga molekylära mekanismer som vår normala bakterieflora använder för att påverka kroppens fysiologi. Detta högintressanta projekt, med namnet Tornado, stöds finansiellt av EUs 7e ramprogram med 62 miljoner kronor.

- Målet är att identifiera biomarkörer för utveckling av skräddarsydda livsmedel och för läkemedelsutveckling, säger Sven Pettersson, professor vid Karolinska Institutet som leder projektet.

Forskningsfältet som studerar samspelet mellan bakterier och värd är inne i ett expansivt skede. Nya rön visar att vår normala bakterieflora har förmågan att påverka våra kroppsfunktioner på ett sätt som vi tidigare inte trodde var möjligt. Idag vet vi bland annat att bakteriefloran stärker immunförsvaret, påverkar nybildning av blodkärl i tarmväggen, reglerar fettupplagring, påverkar avgiftningssystem som bryter ner läkemedel i levern samt utövar antiinflammatoriska effekter på lokala inflammatoriska processer i mag- och tarmkanalen.

- Men det är bara början: Än mera anmärkningsvärt är att bakterieprodukter också kan utöva effekter systemiskt. Att identifiera dessa ämnen, deras signalvägar samt förstås målorganen är också ett av huvudmålen i projektet, säger Sven Pettersson

I Tornado ingår medlemmar från åtta länder, med representanter från akademi och industri. Tornado står för "molecular Targets Open for Regulation by the gut flora; New Avenues for improved Diet to Optimize European health". Förutom Sven Pettersson leds forskningsarbetet inom Tornado av professor Joseph Rafter och PhD Velmurugesan Arulampalam vid Karolinska Institutet.

Forskning kring vår bakterieflora är ett prioriterat område inom Karolinska Institutet och bedrivs vid en särskild djurenhet som ger möjlighet till forskning på möss under sterila förhållanden, så kallad bakteriefri forskning. Den här typen av forskning startades av framlidne professor Bengt Gustafsson på 1950-talet, och är en orsak ottill att EU nu ger forskningsmedel till Tornado. Projektet stärker Karolinska Institutets ställning internationellt ytterligare inom detta forskningsområde.

För frågor, kontakta