Publicerad: 2017-07-05 09:51 | Uppdaterad: 2017-07-05 09:59

Torbjörn Åkerstedt tilldelas Lars Salvius-priset 2017

Lars Salvius-priset för 2017, 100 000 kr, har tilldelats Torbjörn Åkerstedt, Professor, föreståndare Stockholm Stress Center, vid Stockholms universitet.

Priset utdelas årligen för särskilt framstående insatser inom forskningskommunikation och populärvetenskap. Juryns beslut är hemligt fram till utdelningstillfället. Priset överlämnades i samband med Almedalsveckan 2017 i Visby, den 4 juli 2017.

Juryns motivering:

Torbjörn Åkerstedt förmedlar på ett pedagogiskt och intresseväckande sätt kunskap om sömnens och återhämtningens betydelse för människors prestation och hälsa. På ett stimulerande och övertygande sätt låter han oss alla ta del av vad som händer i oss när vi sover och hur vi bäst använder den kunskapen för vårt välbefinnande.

I Lars Salvius-föreningens jury ingår Torbjörn Santérus (ordförande), förläggare Santérus Förlag, Alexandra Borg, FD forskare vid litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, Sven Ove Hansson, professor i filosofi vid KTH, Henrik Höjer, vetenskapsjournalist och redaktör på Forskning & Framsteg, och Gunn Johansson, professor emerita vid psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Lars Salvius-föreningen delar dessutom ut stipendier och projektbidrag till upphovsmän och utgivare vars verk används vid högskolor och universitet. Medlen kommer från Bonus Copyright Access (f.d. Bonus Presskopia) och är ersättning för kopiering ur vetenskapligt material vid landets högskolor och universitet. Lars Salvius-föreningen har bildats av Sveriges Författarförbund, Svenska Förläggareföreningen och Sveriges Tidskrifter.

Föreningen har sitt namn efter Lars Salvius, som var en allmänbildad, språkintresserad och innovativ boktryckare på 1700-talet. Han moderniserade svensk stavning och grammatik, skrev en geografibok om Uppland och gav ut en ekonomisk veckotidskrift, Lärda tidningar. Han satsade även på att ge ut vetenskapliga alster – något som andra boktryckare ansåg olönsamt – och förstod att göra denna ”smala” sektor vinstgivande. Bland annat var han förläggare åt Kungliga Vetenskapsakademien. Lars Salvius såg till att ge boktryckarna drägliga villkor. Han skapade även vår första universalbokhandel och inrättade vårt första lånebibliotek.

För ytterligare information kontakta juryns ordförande Torbjörn Santérus, tfn 08-30 34 62, e-post: torbjorn@santerus.se