Publicerad: 2011-09-13 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Topptalanger på KI får ERC-stöd

[Nyhet 2011-09-13] Tre forskare på Karolinska Institutet får startbidrag från det europeiska forskningsrådet, European Research Council (ERC). De mycket prestigefulla startbidragen delas ut till särskilt framstående unga forskare.

I år kom över fyratusen ansökningar in till ERC och rådet räknar med att finansiera omkring 480 forskare i Europa med upp till två miljoner euro var.

Följande personer på Karolinska Institutet har beviljats startbidrag:

Andreas Olsson, institutionen för klinisk neurovetenskap

Projektet: Emotional learning in social interaction

Hur lär vi oss att ogilla eller vara rädda för andra människor? Det sociala samspelet avgörs ofta av de värderingar vi har av varandra. Vi samarbetar med dem vi tycker om och undviker eller är aggressiva gentemot dem vi ogillar eller är rädda för.

Andreas Olsson studerar hur sådana emotionella värderingar skapas, vidmakthålls och förändras. Syftet med projektet är att med hjälp av experimentella metoder beskriva hjärnbasen för dessa inlärningsprocesser och hur de uttrycks i socialt beteende.

Gilad Silberberg, institutionen för neurovetenskap

Projektet: Sensory integration in the Striatal microcircuit.

När våra sinnesorgan tar emot intryck skickas informationen vidare till hjärnan. Efter bearbetning skickas signaler sedan vidare till kroppens muskler. Kontroll av rörelse och inlärning av rörelsemönster avgörs till stor del i en del av hjärnan som kallas Basala ganglierna. Skador i dessa områden ger upphov till olika sjukdomar som till exempel Parkinsons sjukdom och ADHD.

I det här projektet är målet att ta reda på hur signaler och omkopplingar i dessa nervnätverk sker. Det kommer att ge ny kunskap om hur rörelser kontrolleras både hos friska och sjuka människor.

András Simon, institutionen för cell- och molekylärbiologi

Projektet: Novel strategies for brain regeneration

András Simon använder salamandrar för att studera regeneration, ett forskningsfält som handlar om att ersätta förlorade celler eller kroppsdelar med nya. Salamandern är unik eftersom det lilla groddjuret kan återskapa stora kroppsdelar, såsom ben, svans och hjärtmuskulatur medan andra ryggradsdjur bara kan återskapa vissa vävnader.

András Simon har tidigare tagit fram nya experimentella modeller för jämförelse av regenerationsprocesser hos salamandrar och däggdjur. Syftet med det här projektet är att undersöka hur nervceller i hjärnan kan återskapas hos människan genom att använda kunskap om hur det fungerar hos salamandern.

För mer information, kontakta: