Publicerad: 2016-03-15 13:31 | Uppdaterad: 2016-03-15 14:04

Toppforskare vill se ökat samarbete för att bekämpa Alzheimers sjukdom – arbete leds från NVS

Bengt Winblad, professor vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), leder en internationell expertkommission med fokus på hur vi kan möta utmaningen med den ökande förekomsten av Alzheimers sjukdom. I aprilnumret av tidskriften Lancet Neurology ger kommissionen rekommendationer om hur patientvård, grundforskning och klinisk forskning om Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar ska organiseras i framtiden.

Lancets redaktörer initierade kommissionen i syfte att ge expertrekommendationer och information till politiker och beslutsfattare om Alzheimers sjukdom. Fler än 30 internationellt ledande forskare har bidragit och resultatet, en 78 sidor lång rapport – ett policydokument –, är den enda artikeln i aprilnumret av Lancet Neurology. Arbetet presenteras också vid en workshop i Europaparlamentet i Bryssel den 15 mars i samband med Brain Awareness Week 2016.

Forskarna har identifierat en rad utmaningar som måste hanteras för att minska bördan av demenssjukdomar.

– Nu gäller det för politikerna att förstå att det här är ett växande problem, som redan nu kostar samhället väldigt mycket pengar. Det behöver satsas pengar på forskning inom alla delar som rör sjukdomen, dels för att hitta bättre läkemedel, men också förbättra vård och prevention, säger Bengt Winblad.

Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av demens och står för ungefär 60 procent av fallen. Den viktigaste riskfaktorn är hög ålder. I takt med att den förväntade livslängden ökar räknar man med att antalet personer med demens kommer att stiga. År 2015 uppskattades nästan 47 miljoner personer runt om i världen leva med demens. Till 2030 beräknas siffrorna vara 75 miljoner. Till år 2050 uppskattas runt 131 miljoner vara drabbade. Än så länge finns ingen behandling som effektivt kan bromsa eller stoppa sjukdomen.

Samordna resurser

Policydokumentet tar upp hälsoekonomi, epidemiologi, prevention, genetik, biologi, diagnos, behandling, vård och etik. Forskarna förespråkar att statliga myndigheter samverkar med läkemedelsbolag på en multinationell nivå för att samordna resurser och dela risker.

– Min förhoppning är att policydokumentet ska stimulera ökat nationellt och internationellt samarbete och en öppenhet för samarbete med industrin. Det behövs samverkan, inte bara inom forskningen utan även inom politiken på alla nivåer, säger Bengt Winblad.

Artikeln är skriven av forskare från Sverige, Frankrike, Storbritannien, Australien, Danmark, Kanada, Schweiz, Italien, Luxemburg, USA, Tyskland och Nederländerna. Workshopen i Bryssel arrangeras av parlamentets STOA-panel (Science and Technology Options Assessment).

Publikation

Defeating Alzheimer’s disease and other dementias: a priority for European science and society
Bengt Winblad, Philippe Amouyel, Sandrine Andrieu et al.
Lancet Neurology, 2016;15:455-532, published online 14 March 2016

Se också

KI:s pressmeddelande om rapporten.

Lyssna på Sveriges radios inslag om nyheten här (cirka två minuter in i nyhetssändningen).