Publicerad: 2010-03-26 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Tomatgener framtiden för behandling mot hjärntumör

[NYHET 2010-03-26] Tomatgener kan i framtiden komma att användas vid genterapibehandling mot hjärntumörer. Det visar en ny studie från bland annat Karolinska Institutet och Lunds universitet som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Neuro Oncology.

Tomas EkströmFoto: Stefan Zimmerman

Forskning inom genterapi har pågått länge och i höstas lanserades den första genterapeutiska behandlingen på marknaden av ett finskt företag. Metoden fungerar så att man för in en främmande gen i patientens cancerceller. I kombination med en viss medicin kan den införda genen förhoppningsvis få cancercellerna att dö. Tumören försvinner inte, men man kan mota undan sjukdomen ett par år.

De nu presenterade forskningsresultaten visar att tomatgenen, tillsammans med nervstamceller, är ett mycket bra alternativ till den huvudingrediens som börjat användas av det finska bolaget. I tomaten är den aktuella genens egentliga uppgift att producera små byggstenar till plantans arvsmassa. Men i kombination med AZT-medicin tycks tomatgenen förstöra cancercellerna. AZT-medicin är ett läkemedel som först utvecklades i kampen mot hivvirus.

Publikation:

Khan Z, Knecht W, Willer M, Rozpedowska E, Kristoffersen P, Clausen AR, Munch-Petersen B, Almqvist PM, Gojkovic Z, Piskur J, Ekström TJ

Plant thymidine kinase 1: a novel efficient suicide gene for malignant glioma therapy

Neuro Oncol, Epub ahead of print 13 Feb 2010

Kontaktperson: