Publicerad: 2009-05-08 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Tofsiga bakteriebollar orsak till infektion hos för tidigt födda

[PRESSMEDDELANDE 2009-04-29] Bakterier som normalt finns på huden hos friska personer kan hos för tidigt födda barn orsaka svåra infektioner. Nu har en grupp forskare vid Karolinska Institutet hittat en förklaring till att en viss typ av stafylokocker kan fastna på huden och snabbt utveckla dynamiska ekosystem - de är utformade som små tofsiga, självhäftande hårbollar.

Giovanna Marchini
Giovanna MarchiniFoto: Johan Bergmark

Stafylokockerna etablerar sig på barnets hud och slemhinnor direkt efter förlossningen. Hos friska vuxna och barn lever dessa bakterier vanligen i samklang med värdorganismen. Men hos sjuka vuxna eller för tidigt födda barn kan de orsaka blodförgiftning.

Forskarna tror att de hårliknande utskotten på bakteriernas yta, som nu identifierats, fungerar som verktyg för att fästa vid barnets celler och därmed orsaka infektionen. I studien har forskarna också funnit att det bakteriedödande ämnet LL37, som bland annat finns i huden, kan hämma bakteriens tillväxt och sannolikt är av stor betydelse för att bakteriefloran håller sig på stabil nivå och inte växer okontrollerat.

- En av drivkrafterna bakom vår forskning är att öka kunskapen om bakteriens sjukdomsframkallande förmåga. Men också att förstå hur barnet kan skydda sig mot angrepp, bland annat genom att öka det kroppsegna försvaret, säger Giovanna Marchini, docent vid Karolinska Institutet och verksam som överläkare på nyföddhetssektionen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Tofsiga bakterier
Tofsiga bakterierFoto: Kjell Hultenby

Hon understryker att människan under evolutions gång utvecklat välfungerande samlevnadsformer med vissa mikrober. Så bildar exempelvis våra vanligaste tarmbakterier det K-vitamin som vi dagligen behöver och som är viktig för blodets förmåga att koagulera. Bakterier bidrar även till ett fungerande immunförsvar. På senare år har forskning kring dessa "nyttiga" bakterier blivit allt mer intensiv och bland annat gett upphov till den så kallade hygienteorin.

- Det finns tankar om att gångna decenniers jakt på sjukdomsalstrande bakterier lett till att vi idag lever för rent, vilket bidragit till att allergier och vissa andra vällevnadssjukdomar ökat dramatiskt. Utöver att vi vill förhindra att små barn drabbas av infektioner är det en spännande utmaning att försöka förstå vilka hälsoaspekter dessa små runda, tofsiga hudinvånare kan tänkas ha, säger Giovanna Marchini.

Publikation:

Annika Nelson, Kjell Hultenby, Éva Hell, Hilde M Riedel, Hjalmar Brismar, Jan-Ingmar Flock, Joachim Lundahl, Christian G Giske & Giovanna Marchini

Staphylococcus epidermidis isolated from newborn infants express pilus-like structures and are inhibited by the cathelicidin-derived antimicrobial peptide LL37

Pediatric Research, Epub ahead of print 22 april 2009.

För ytterligare frågor, kontakta: