Publicerad: 2023-06-21 15:55 | Uppdaterad: 2023-06-21 15:55

Tobias Holmlund får Ingrid Odéens pris 2023

Avdelningen för fysioterapi delar varje år ut Ingrid Odéens pris till en junior forskare, som håller på att bygga upp en egen forskningslinje vid avdelningen. Priset 2023 går till biträdande lektor Tobias Holmlund, för hans forskning kring fysisk aktivitet vid ryggmärgsskada.

Bild på Tobias Holmlund, biträdande lektor, avdelningen för fysioterapi, mottagare av Ingrid Odéens pris 2023.
Tobias Holmlund, biträdande lektor, avdelningen för fysioterapi, mottagare av Ingrid Odéens pris 2023. Enligt tradition bär pristagaren Ingrid Odéens doktorshatt. Foto: Malin Nygren-Bonnier.

Tobias forskningsområde handlar om hur daglig aktivitet och inaktivitet är kopplat till riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar hos personer med ryggmärgsskada, och han är en etablerad och respekterad expert inom både fysisk aktivitet vid ryggmärgsskador och inom folkhälsa.

Som kursansvarig lärare inom neurologi vid fysioterapeutprogrammet har Tobias ett stort engagemang i utbildningen och han bidrar med sin kliniska erfarenhet och forskning både till utveckling av området och till en forskningsanknuten utbildning.

Priset delas ut ur Ingrid Odéens stiftelse för forskning inom fysioterapi, som grundades 1986 efter en donation av leg. sjukgymnast och hedersdoktor Ingrid Odéen. Hon var pionjär inom utvecklingen av nya behandlingsmetoder och fysioterapins integrering i sjukvården. Priset består av en summa prispengar och ett diplom, och delades ut vid avdelningen för fysioterapis sommaravslutning den 19 juni.

Kontakt

Maria Hagströmer Professor/Fysioterapeut