Publicerad: 2010-12-01 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Tio miljoner till KI-forskare från AFA Försäkring

[Nyhet 2010-12-01] AFA Försäkring ger KI-forskare två av elva forskningsprojekt om totalt 60 miljoner kronor i anslag i ett femårigt FoU-program om regenerativ medicin. Satsningen offentliggjordes vid Medicinska riksstämman i Göteborg.

Vid Karolinska Institutet har följande forskare tilldelats pengar:

Studier av salamandrar kan ge nya behandlingsmetoder för hjärnskador

Studier av salamandrar kan förklara varför människan förlorat förmågan att reparera hjärnan efter skador och sjukdomar. AFA Försäkring har beviljat professor Jonas Frisén och PhD Andras Simon, institutionen för cell- och molekylärbiologi, 6 000 000 kronor för ett projekt som kan leda till nya behandlingsmetoder.

Lamininer och human stamcellsterapi

AFA Försäkring har beviljat professor Karl Tryggvason, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, 4 000 000 kronor, för ett projekt som studerar hur mänskliga proteiner som kallas lamininer förbättrar utvecklingsmöjligheterna för human stamcellsterapi.