Publicerad: 2023-11-14 13:21 | Uppdaterad: 2023-11-14 13:21

Tio års toxikologisk forskning på grafen

EU-projektet Graphene Flagship

Det EU-finansierade projektet Graphene Flagship, det hittills största forskningsprogrammet i EU:s historia, har nyligen avslutats. Professor Bengt Fadeel och hans forskargrupp vid IMM har medverkat i projektet från 2013 till 2023 och målsättningen har varit att undersöka ev. hälsoeffekter hos grafen och andra två-dimensionella (2D) material. 

Professor Fadeel och medarbetare har nu sammanfattat några av lärdomarna från den 10-åriga resan i Graphene Flagship projektet, och deras rapport finns på European Union Observatory for Nanomaterials (EUON), en hemsida som drivs av den Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa).

Länk: Nanopinion - European Observatory for Nanomaterials (europa.eu)