Publicerad: 2008-05-15 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Tillit och sociala relationer påverkar vår hälsa

Skillnaderna mellan invandrares och svenskföddas sociala umgänge är stora. Invandrare umgås i mindre utsträckning med vänner och släktingar och deltar i mindre omfattning i föreningsliv jämfört med svenskfödda. Liknande skillnader finns även mellan sociala klasser.

Det visar en avhandling av Mikael Rostila vid Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS) vid Stockholms universitet och Karolinska Institutet.

Sverige ligger enligt avhandlingen i topp i Europa när det gäller tillit till andra människor i samhället. Goda välfärdssystem som minskar ojämlikheter i samhället kan mycket väl vara en förklaring till höga nivåer av tillit menar Mikael Rostila.