Publicerad: 2023-11-27 10:09 | Uppdaterad: 2023-11-27 10:09

Tillgänglig vård med design thinking

Förra veckan hölls en kurs i arbetsterapi på Campus Flemingsberg, där 22 studenter från 17 nordiska och baltiska länder, inklusive 5 studenter från Karolinska Institutet (KI), samlades för att fördjupa sig i ett projekt inom Nordplusprogrammet.

I en värld som präglas av mångfald och ständigt föränderliga samhällsbehov är det helt självklart att vi måste ta itu med utmaningar som påverkar olika intressegrupper. Centralt i den här intensiva veckokursen är tillämpningen av design thinking. Design thinking är en problemlösningsmetod som lägger stor vikt vid empati, idéskapande och prototypframställning. 

Digitalisering är en utmaning för äldre

Studenterna fick arbeta i grupp för att hitta lösningar på utmaningar som utsatta grupper i samhället står inför. En av de utmaningar som en grupp studenter tog sig an handlade om äldre personers tillgång till hälso- och sjukvård genom digital navigering på 1177. Studenterna tryckte på hur viktigt det är att involvera de faktiska användarna - de äldre - i utvecklingsprocessen. Att förstå deras behov, preferenser och utmaningar är avgörande för att skapa en lösning som verkligen tar itu med de problem som de står inför. 

Bilden föreställer Julia och Lizete som deltog i kursen
Julia och Lizete Photo: N/A

Internationella erfarenheter under utbildningen

För KI-studenten Julita är det här projektet mer än en kursuppgift - det är en möjlighet att fördjupa sig inom sitt område och yrke i en internationell miljö. Erfarenheterna kan eventuellt bana väg för en utlandskarriär inom EU, förbättra hennes CV och främja hennes professionella utveckling.

Lizete en andraårsstudent från Lettland, understryker betydelsen av internationella erfarenheter i sin utbildning. Hon betonar värdet av att utsätta sig för olika tankesätt och få nya perspektiv för att ta itu med gemensamma utmaningar.

En fantastisk möjlighet för alla deltagare

Samarbetet inom Nordplus visar på styrkan hos internationella team och kraften i metoder som design thinking och inkluderande tillvägagångssätt för att ta itu med konkreta utmaningar som utsatta grupper i samhället står inför. Ansvarig för kursen Inclusion in daily life through everyday technologies på KI Aileen Bergström avslutar:

Trots mycket arbete med att söka medel och planera denna kurs har detta varit en fantastisk möjlighet till internationella samarbeten och lärande för såväl studenter som lärare. Vårt internationella lärarteam och jag gläds åt elevernas hårda arbete och kreativitet för att lösa verkliga samhällsutmaningar!

Kontakt

Aileen Bergström Universitetsadjunkt