Publicerad: 2023-05-25 14:09 | Uppdaterad: 2023-07-03 15:57

Tillförordnad prefekt och information om chefers och administrationens semester 2023

Tillförordnad prefekt samt semesterlista för chefer och administrationen under sommaren 2023.

Delegationsbeslut tillförordnad prefekt

Institutionens prefekt delegerar arbetsuppgiften som tillförordnad prefekt för institutionen för odontologi och universitetstandvården till följande personer under angivna perioder:

  • Vecka 26  – Margareta Hultin
  • Vecka 27, 28 – Georgios Tsilingaridis
  • Vecka 30 – Georgios Belibasakis
  • Vecka 31 – Malin Ernberg
  • Vecka 32 – Patricia De Palma

De ska i prefektens frånvaro fullgöra prefektens arbetsuppgifter och ansvar enligt institutionens besluts- och delegationsordning.

Administrationens semester

Administrationen
Funktion Namn Semester
Administrativ chef Åsa Diberius v.27-31
Personalenheten Jörgen Johansson v.27-29, v.31-33
Personalenheten Anneli Korsheden v.26, v.29-32
Personalenheten Malin Lindell v.28-30, v.32-33
Personalenheten Kicki Carlsson 19 juli - 15 augusti
Personalenheten Sara Malmström v.29-33
IT-enheten Fredrik Gradin v.29-33
IT-enheten Jörgen Jönsson v.27-31
IT-enheten Jonas Meijer v.27-28, v.32-34
IT-enheten Peter Eriksson 16/6, 22/6, 13-14/7, v.29-31, 7-9/8
IT-enheten Linda Olsson v.26. v.29-31
IT-enheten Sherry Furuzanfar v.27-28, v.31-33
Ekonomienheten Olle Eriksson 27-30/6, v.29-33
Ekonomienheten Mitra Masoudi 28-30/6, v.27-29, 24/7, 2-4/8, 7-9/8
Ekonomienheten Pia Hägg Haraldsson 12-14/7, v.29-32, 14-15/8
Ekonomienheten Raili Forsell v.28-33
Ekonomienheten Eva Wichert 21/6, v.29-33
SU-enheten Roger Bergqvist v.27-28 + v.31-33
SU-enheten Christer Bogstedt v.26-29 + v.32
SU-enheten Lasse Schullström 13-14/7+v.29-31 + 7-9/8
SU-enheten Tove Ramos Berg 28-30/6, v.27-30, 31/7-1/8
SU-enheten Johannes Alemayehou v.24-26

Chefernas semester

Chefer
Namn Semester
Bodil Lund v.26-28 + v.30-32
Patricia de Palma v.28-31
Margareta Hultin v.27-32
Georgios Belibasakis v.28-29 + v.31-32
Malin Ernberg 26-27/6, 6-7/7, v.28-30
Georgios Tsilingaridis v.29-32
Karin Garming Legert v.28-33
Katarina Gustavsson v.27-32
Peggy Näsman v.27-31
Anastasios Grigoriadis v.27-31
Rachael Sugars v.27-31, 7/8
Agneta Karsten v.27-32
Elena Borsci v.28-31
Daniela Vidojevic 16/6, v. 25-30
Mariel Unger Karlström v.28-32
Therese Kvist v.26-29 + v.31-32
Niels Ganzer v.28-31
Joannis Grigoriadis v.29-32
Lydia Goitom v. 27-28 + v.31-32

Administratörer

Administratörernas semester
Namn Semester
Maria Roos v.27-30
Mia Pettersson v.29-32
Emma Good 15/6, 30/6, v.27 + v.29-32
Helena Brodin v.27-31
Eva Segelöv v.26, 14/7, v.29-32
Johanna Karro v.28-31, 7-9/8