Publicerad: 2022-06-10 15:16 | Uppdaterad: 2022-07-07 10:56

Tillförordnad prefekt och information om chefers och administrationens semester 2022

Tillförordnad prefekt samt semesterlista för chefer och administrationen under sommaren 2022.

Delegationsbeslut tillförordnad prefekt

Institutionens prefekt delegerar arbetsuppgiften som tillförordnad prefekt för institutionen för odontologi och universitetstandvården till följande personer under angivna perioder:

  • Vecka 26 och 27 – Georgios Tsilingaridis
  • Vecka 28 – Patricia de Palma
  • Vecka 29 – Malin Ernberg
  • Vecka 31 – Margareta Hultin
  • Vecka 32 – Georgios Belibasakis

De ska i prefektens frånvaro fullgöra prefektens arbetsuppgifter och ansvar enligt institutionens besluts- och delegationsordning.

Administrationens semester

Administrationen
Funktion Namn Semester
Administrativ chef Åsa Diberius 7/7, 8/7 + v.28-30, 32
Personalenheten Jörgen Johansson v.26-28, 31
Personalenheten Anneli Korsheden v.26-31
Personalenheten Malin Lindell v.28-32 + 24/8
Personalenheten Johanna Bylund 30/6, 1/7, v.27-30, 1-2/8
Personalenheten Sara Malmström v.27-31
IT-enheten Fredrik Gradin v.29-33
IT-enheten Jörgen Jönsson v.29-34
IT-enheten Jonas Meijer
IT-enheten Erik Dalborg v.30-31
IT-enheten Oscar Lundborg v.27-31
IT-enheten Sherry Furuzanfar v.25-27
Ekonomienheten Mitra Masoudi v.25-29 + 25/7, 26/7
Ekonomienheten Pia Hägg Haraldsson 15/6, 21-23/6 + v.28-32
Ekonomienheten Raili Forsell v.26-32
Ekonomienheten Eva Wichert v.28-32
SU-enheten Roger Bergqvist v.26-27 + v.30-32
SU-enheten Christer Bogstedt v.25-28 + 31
SU-enheten Lasse Schullström 14-15/7+v.29-31 + 8-10/8
SU-enheten Tove Ramos Berg v.26-30
SU-enheten Uffe Lindberg v.24+ v.34

Chefernas semester

Chefer
Namn Semester
Bodil Lund v.26-29 + v.31-32
Patricia de Palma v.29-32
Margareta Hultin v.27-30 + v.32
Georgios Belibasakis v.27-31
Malin Ernberg v.27-28 + v.30-31 + 8-9/8
Georgios Tsilingaridis v.28-32
Katarina Gustavsson v.27-32
Peggy Näsman 7-8/7 + v.28-31
Anastasios Grigoriadis 1/7 + v.27-30 + 1/8
Agneta Karsten v.26-30 + 1-2/8, 4-5/8 + v.32
Elena Borsci 17/6 + v.25-32 + 15-16/8
Daniela Vidojevic v.26-31
Mariel Unger Karlström v.28-32
Biniyam Wondimu v.25-31
Niels Ganzer v.26-29+v.31
Joannis Grigoriadis v.29-32

Administratörer

Administratörernas semester
Namn Semester
Maria Roos v.26-27 + v.30
Ene Leipalu v.27-31 + 8-9/8
Emma Good v.27-32
Helena Brodin v.27-31
Johanna Karro v.27-32
Eva Segelöv v.26, 4-5/7, v.29-32