Publicerad: 2014-10-21 11:51 | Uppdaterad: 2014-10-21 11:51

Tilldelas Nordiska medicinpriset för forskning om depression och ångest

Gerhard Andersson, forskare vid Karolinska Institutet och Linköpings universitet, tilldelas Nordiska medicinpriset 2014 tillsammans med Erkki Isometsä vid universitet i Helsingfors. Utmärkelsen är ett av Nordens största inom medicinområdet och avser i år forskning om depression och ångest.

Prissumman är på en miljon kronor och ska belöna forskare vars verksamhet är inriktad på medicinska problem som direkt påverkar människors vardag och som medför långvarigt nedsatt arbetsförmåga. Priset delas ut av SalusAnsvarstiftelsen i samarbete med Folksam.

Enligt prismotiveringen har Gerhard Andersson och Erkki Isometsä bedrivit banbrytande forskning om förekomst, orsaker och behandlingsmöjligheter vid depression och ångest. Deras studier har bland annat lett fram till att kliniska behandlingsprogram, baserade på vetenskaplig grund, nu kan användas vid dessa vanligt förekommande sjukdomstillstånd som negativt påverkar många människor privat och i arbetslivet.

Gerhard Andersson är professor i klinisk psykologi vid Linköpings universitet och verksam som forskargruppsledare vid Centrum för psykiatriforskning, ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting. Nordiska Medicinpriset att delas ut vid Svenska Läkaresällskapets Riksstämma i Stockholm torsdagen den 4 december 2014.