Publicerad: 2017-10-17 09:59 | Uppdaterad: 2019-06-17 15:19

Till minnet av Professor Lars E. Gustafsson

Lars E. Gustafsson, professor i fysiologi vid Institutionen för fysiologi och farmakologi, har avlidit vid 67 års ålder efter en tids sjukdom.

Lars E. Gustafsson

Det är fruktansvärt att Lars inte längre är med oss! Han har varit en oerhört viktig del av institutionen under en sådan lång tid.

Lars E Gustafsson utbildades till läkare vid Karolinska Institutet och blev legitimerad 1979. 1980 disputerade han på en avhandling om nervsignalering i tarmen och 1986 blev han docent i fysiologi vid Karolinska Institutet.1999 tilldelades han Cancer och Allergifondens Miljömedicinska Pris tillsammans med Björn Gillberg och samma år blev han professor i fysiologi vid Karolinska Institutet.

Lars E. Gustafssons forskning har de senaste åren ägnats åt kväveoxid, NO, och dess roll i regleringen av vaskulära och pulmonära funktioner, samt av viscerala organ som till exempel mag-tarm-systemet och könsorganen. Troligen spelar NO en nyckelroll i så skilda sammanhang som blodtrycksreglering, neurotransmission och immunförsvar. 1991 upptäckte han att NO normalt finns i utandningsluft och att förhöjda halter kan påvisas vid astma. Denna upptäckt fick stor betydelse i den fortsatta forskningen kring astma och andra inflammatoriska sjukdomar.

Lars ägnade även mycket tid åt samhällstjänst. Han var bland annat ledamot i Karolinska Institutets Styrelse för forskarutbildning, ordförande och ledamot i KI:s Disputationsnämnd, ordförande för Centrum för Allergiforskning och ordförande för Asthma- och Allergiförbundet. Han var även en engagerad ledamot i den nationella Expertgruppen för oredlighet i forskning.

Han var djupt involverad i fysiologiundervisningens alla roller – och han lärde ut på ett föredömligt sätt. Lars hade en fantastisk personlighet och lyckades sprida entusiasm bland många unga studenter. Han lyckades locka ett flertal av dem till forskning inom fysiologi och guidade 22 doktorander till framgångsrika avhandlingar.

En av hans allra sista doktorander, Na Guan, minns honom som en underbar människa. Hon skrev följande tack till Lars i sin avhandling “Studies on inhibitory modulation of urinary tract motility”:

"Lars Gustafsson, min huvudhandledare, som introducerade mig till vetenskapen, som delade med sig av sin outtömliga kunskap, sin grundliga handledning och sitt aldrig sinande stöd, ovärderliga och stimulerande samtal, sin kreativitet och idérikedom, sitt vackra sinne och mänskliga karaktär, sina historiska berättelser och kulturella insikter, som förde en modig kamp mot den potentiellt dödliga sjukdomen, och så mycket mer."

Lars E. Gustafsson är djupt saknad av vänner och kollegor.