Publicerad: 2018-01-15 10:25 | Uppdaterad: 2018-01-15 10:29

Till minne av professor Marti G Parker

Marti Gale Parker

Marti Gale Parker, professor i socialgerontologi vid Aging Research Center (ARC), har gått bort efter en längre tids sjukdom. Marti hade en central roll vid bildandet av ARC och i det fortsatta forskningsarbetet och att säkerställa finansiering vid centrat.

Martis forskning om sambandet mellan äldre människors funktion, hälsa och social och fysisk miljö var internationellt väl ansedd och hennes studier under 1990-talet av socioekonomiska skillnader i fysisk funktion var banbrytande. Resultaten visade att effekterna av socioekonomisk ställning på funktion sträcker sig långt in i ålderdomen för både kvinnor och män.