Publicerad: 2024-03-08 15:30 | Uppdaterad: 2024-03-08 16:30

Till minne av Lennart Levi 1930–2024

Lennart Levy.
Lennart Levi lade grunden för en tvärvetenskaplig, okonventionell och innovativ forskningsverksamhet inriktad på stress. Han avled i en ålder av 93 år. Foto: Anders Wiklund/TT Nyhetsbyrån

Professor emeritus Lennart Levi har avlidit i en ålder av 93 år. Han sörjs närmast av hustrun Inger och sönerna Richard och Ragnar med familjer. Töres Theorell och Jan Palmblad, båda professorer emeriti vid Karolinska Institutet, skriver här ett minnesord över Sveriges första professor i psykosocial miljömedicin, särskilt arbetsmedicin.

Lennart Levi föddes i Riga och kom som tioåring till Sverige med föräldrarna. Under skolåren spelade han teater, skrev artiklar och tävlade i vältalighet – något han senare fick användning för som forskare, föreläsare, rådgivare och riksdagsledamot.

Som nyutexaminerad läkare från Karolinska Institutet fördjupade sig Lennart Levi inom psykiatri, invärtesmedicin och rehabilitering. Tidigt lade han grunden för en tvärvetenskaplig, okonventionell och innovativ forskningsverksamhet inriktad på stress. Han inspirerades av fysiologen Hans Selye i Kanada, som myntade begreppet. 

I en rad experiment undersökte han biologiska svar på till exempel löpandebandarbete under tidspress och påtvingad sömnbrist och filmvisning av till exempel våld. Nobelpristagaren Ulf von Euler, som påvisat adrenalinets och noradrenalinets roll vid stress, stöttade honom att starta egna analyser av hormonsvar vid akut eller långvarig stress. Efter hand vidgades studierna även till inverkan på immun- och hjärtkärlsystemen. Lennart Levi ledde även en armémedicinsk forskningsgrupp som bland annat studerade effekter av fasta.

En viktig stimulans för många, inte minst för oss yngre, blev Lennart Levis internationella konferensserie i Stockholm på temat Society, Stress and Disease

1978 utnämndes Lennart Levi till professor i psykosocial miljömedicin, särskilt arbetsmedicin, med placering vid Karolinska Institutet. Han blev därmed Sveriges första professor inom detta område. Åren 1980–1995 var han föreståndare för den då nyinrättade myndigheten Statens institut för psykosocial miljömedicin. Där studerades psykosociala faktorer och hälsa, med inriktning på sömn, arbetsmiljö och arbetslöshet.

Han var rådgivare inom sitt fält till olika FN-organ och EU. Han valdes in i Sveriges riksdag år 2006 som dess då äldsta ledamot. Han kom att bli en stark röst i den samhällsetiska diskussionen, nationellt och internationellt.

Vi forskare sörjer en visionär.

Av Töres Theorell och Jan Palmblad, professorer emeriti, Karolinska Institutet

Korta fakta om Lennart Levis livsgärning

  • Lennart Levi påbörjade läkarstudier vid Karolinska Institutet år 1951, tog medicine licentiatexamen och fick sin läkarlegitimation 1959. 1972 disputerade han med en avhandling om vad som framkallar stress och vad stress kan leda till i fråga om hälsa, och blev kort därefter docent i experimentell psykosomatisk medicin vid Karolinska Institutet.
  • Under 1970-talet anordnade Lennart Levi och Laboratoriet för klinisk stressforskning, tillsammans med Världshälsoorganisationen (WHO) och Uppsala universitet, en rad uppmärksammade internationella symposier på temat samhälle, stress och sjukdom. 1973 utsågs Laboratoriet för klinisk stressforskning till WHO:s samarbetscentrum för forskning och utbildning om psykosociala faktorer och hälsa. 
  • 1978 utnämndes Lennart Levi till professor i psykosocial miljömedicin, särskilt arbetsmedicin.
  • 1995 fyllde Lennart Levi 65 år och blev professor emeritus vid Karolinska Institutet. Han har tilldelats åtskilliga priser och utmärkelser för sitt arbete. År 2001 mottog han H. M. Konungens medalj för sina banbrytande insatser för stressforskning.