Publicerad: 2024-02-02 15:01 | Uppdaterad: 2024-02-05 12:58

Till minne av Leif Bertilsson, professor emeritus

Porträttfoto av Leif Bertilsson, professor emeritus.
Till minne av Leif Bertilsson, professor emeritus. Foto: Privat.

Professor emeritus Leif Bertilsson vid institutionen för laboratoriemedicin, avdelningen för klininsk farmakologi, har avlidit i en ålder av 80 år.

Professor emeritus Leif Bertilsson avled den 28 januari vid 80 års ålder.  Leif växte upp vid öppna vatten i Ängelholm och Kalmar och blev filosofie licentiat i organisk kemi vid Stockholms universitet 1968. 

Leif Bertilssons intresse för depressionsforskning började i en tvärvetenskaplig forskargrupp ledd av docent Folke Sjöqvist och professorerna Börje Cronholm och Bo Holmstedt vid Karolinska Institutet (KI). 

I sin banbrytande avhandling i farmakologi 1974 visade Leif att en ny massfragmentografisk teknik var användbar för att identifiera och mäta halter av biomarkörer i ryggmärgsvätskan hos deprimerade patienter. 

Under de nästföljande åren forskade Leif om psykotropa läkemedels effekter på signalöverföring i centrala nervsystemet vid National Institutes of Health (NIH) i Washington D.C. Tillbaka till KI blev han docent 1977, professor i experimentell klinisk farmakologi 1996 och var från 2010 verksam som emeritus.

Leif var en nyfiken och hängiven forskare, som utnyttjade sin expertis i kemi för att studera omsättningen av läkemedel i kroppen och dess betydelse för terapeutisk effekt och biverkningar. Hans forskning var omfattande och rörde allt från självmordsrisk hos deprimerade patienter till behandling med läkemedelsmetaboliter mot ansiktssmärta och depression. 

Under senare år studerade Leif hur läkemedels effekter och biverkningar varierar mellan enskilda patienter och etniska grupper, framför allt den genetiska aspekten. Hans framgångsrika forskning placerade honom bland världens 100 mest citerade forskare i farmakologi. 

Han handledde över 40 doktorander, 30 postdoktorer och skapade många internationella samarbeten, särskilt med forskare i Afrika, Kina, Japan och Spanien. 

Leif har entusiastiskt, engagerat och med stor uthållighet forskat, handlett och undervisat vid avdelningen för klinisk farmakologi vid Karolinska Universitetssjukhuset/KI, Huddinge. Han var ett nav i avdelningens kliniska och internationella samarbeten och en välkänd forskarprofil vid KI. 

Många samarbeten utvecklades till livslånga vänskapsband med Leifs familj. Leifs önskan att nå resultat och förstå hur vår kropp fungerar påminde sig via telefon, vid labbmöten och vid otaliga internationella luncher. Leif var en mästare på att utveckla långvariga och produktiva samarbeten, med bland annat kliniker i neurologi, pediatrik, njurmedicin och psykiatri och med laboratorier och läkemedelsföretag i Sverige och globalt. 

Leif njöt av att forska. Själv ansåg han sig vara en "gnet", mån om detaljer och ville alltid ha förklaringar till oväntade resultat. Leif var en eminent kock och hans familj var ofta värd för doktorander och gästforskare. Leif värnade sina tennistimmar lika envetet som sin forskning liksom han älskade havet och fisket på ön Marsö i Västerviks skärgård.

Leifs person, omtänksamhet och insatser kommer vi alla att minnas. Han gav oss insikten att forskning och utveckling är ett lagarbete som börjar hemmavid men kräver världsvida samarbeten.

Leif Bertilsson sörjs närmast av sin hustru Britt Marie, dottern Anna med familj, systern Inga-Lill med familj, släkt, vänner och kolleger i Sverige och jorden runt. 

För elever, kolleger och medarbetare jorden runt.

Marja-Liisa Dahl
Professor, verksamhetschef
Karolinska Universitetssjukhuset;

Georgios Panagiotidis
Universitetslektor, chef för avdelningen för klinisk farmakologi
Institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet

Eleni Aklillu, Ulf Bergman, Ulf Diczfalusy, Erik Eliasson, Lars L Gustafsson, Magnus Ingelman-Sundberg, Anders Rane
Professorer och emeriti-/seniorprofessorer vid Karolinska Institutet