Publicerad: 2021-10-05 15:06 | Uppdaterad: 2021-10-06 09:01

Till minne av Björn Cedermark

Björn Cedermark
Björn Cedermark

Docent Björn Cedermark har avlidit i en ålder av 78 år efter en tids svår sjukdom. Han sörjs närmast av hustrun Gabriella och döttrarna Rebecka och Daniella med familjer.

Björns far Johan, kirurg på Karolinska Sjukhuset, omkom i en flygolycka när Björn var fyra år. Han växte upp med mamma och fyra äldre syskon i Stockholm. Efter studentexamen på Norra Real började han på Karolinska Institutet och blev legitimerad läkare 1970. Redan före examen arbetade Björn på kirurgklinik och blev specialist i allmänkirurgi 1975. Under 1.5 år var han fellow på ett amerikanskt cancersjukhus, vilket betydde mycket för hans intresse och kompetens inom cancerområdet.

Björn hade ett starkt forskningsintresse och han skrev sin doktorsavhandling om metastaser i binjurarna. Hans fortsatta forskning rörde både bröstcancer, där han var drivande för att införa bröstbevarande kirurgi, samt tjock- och ändtarmscancer. Björn initierade bildandet av vårdprogramgruppen för kolorektal cancer i Stockholm och var 1995 en av initiativtagarna till det nationella kvalitetsregistret för tjock- och ändtarmscancer. Detta register har sedan dess haft stor betydelse för uppföljning och kvalitetsförbättring och är en viktig källa för forskning.

Björns arbete med utveckling av diagnostik och behandling av tjock- och ändtarmscancer har varit oerhört betydelsefullt. Han skapade en kolorektal forskargrupp på Karolinska Institutet som sedan mer än 20 år bedriver världsledande forskning rörande utredning, strålbehandling, nya kirurgiska metoder och livskvalitet vid denna vanliga cancerform. Björn hade en fantastisk förmåga att stimulera till forskning och han var uppskattad handledare till flera doktorander, såväl läkare och sköterskor som under hans kloka och entusiasmerande överinseende skrev sina avhandlingar. Björns tidiga och starka visioner om en bättre cancervård med ökad specialisering, multidisciplinärt samarbete samt införande av kontaktsjuksköterskor är idag etablerade.

Björn var en kunnig och inspirerande klinisk lärare; under sina sista verksamma år var han en engagerad och uppskattad förebild som läkare när han undervisade studenter på Karolinskas akutmottagning.

Björn var mycket familjekär och familjen gick före allt. Han och hans kära Gabriella fick två älskade döttrar och Björn hann också uppleva ett barnbarn. Han trivdes bäst i huset vid vattnet i Margretelund och där fick han somna in.

Vi är många som kommer att sakna Björns glada humör, gedigna omdöme och varma empati för både patienter och medarbetare.

Medarbetare på kirurgen Karolinska

Bertil Hamberger, Torbjörn Holm, Tom Häggmark, Anna Martling, Gabriella Palmer, Annika Sjövall, Jan Zedenius