Publicerad: 2024-05-24 15:22 | Uppdaterad: 2024-05-24 15:22

Till minne av Anders Rane, professor emeritus

Anders Rane, seniorprofessor vid LabMed. Foto: Privat

Professor emeritus Anders Rane, Stockholm, har avlidit i en ålder av 80 år.

Anders Rane, uppvuxen i Bromma, var en pionjär inom klinisk farmakologi. Han disputerade vid Karolinska Institutet (KI) 1973, blev docent 1974 och professor vid Socialstyrelsens läkemedelsavdelning 1985. Åren 1990-2010 var han professor i klinisk farmakologi (först i Uppsala och från 1998 vid KI) kombinerat med chefskap inom hälso- och sjukvården. Fram till 2023 var han senior professor vid KI.

Anders Rane hade breda forskningsintressen. Han engagerade sig tidigt att med ny metodik studera läkemedelsomsättning hos barn och genetisk kontroll av läkemedels effekter och biverkningar. Anders och medarbetare introducerade under 80-talet oral behandling med morfin vid svår cancersmärta. Han var handledare för mer än 20 doktorander och publicerade över 400 vetenskapliga artiklar. 

Inspirerad av gästforskartiden i Nashville startade Anders livaktiga internationellt samarbeten och forskarutbyten. Hans forskning om genetiska faktorers påverkan på dopingtester inom idrotten var banbrytande och bidrog med ny kunskap om dopingmissbruk i samhället.  

Under hela sin karriär var Anders Rane mycket engagerad i klinisk farmakologi för barn, nyligen som medlem i ett europeiskt nätverk av kliniska prövningscentra för läkemedel för barn. 

Anders var en energisk och idérik forskare som lyckosamt samarbetade tvärdisciplinärt och var uppskattad för sitt vänliga sätt. På ett unikt sätt såg han varje individs potential och stöttade medarbetare och kollegers nyfikenhet och strävanden. Han anförtroddes många nationella och internationella förtroendeuppdrag. 

Natur-, jakt- och fågelintresset blev en passion liksom familjens lantställe på Öland. Upptäckarglädjen förde Anders med vänner och familj till exotiska platser. Under senare år odlade han sin och familjens kulturella talanger genom att skriva skådespel i angelägna ämnen. 

Anders Rane sörjs närmast av hustrun Kristina, barnen Fredrik, Mattias och Johanna med familjer och sex barnbarn, vänner, kolleger och medarbetare.

För kollegor, medarbetare och vänner.

Marja-Liisa Dahl, Lena Ekström, Erik Eliasson, Lars L Gustafsson och Georgios Panagiotidis.
Institutionen för laboratoriemedicin