Publicerad: 2023-03-15 15:53 | Uppdaterad: 2023-08-28 16:16

Till hösten kommer KI RIMS

Under hela 2023 pågår ett projekt för att i höst lansera KI RIMS, vårt nya system för hantering av vår forskningsinformation. Det kommer att göra hantering av information kring både individer och olika grupperingar enklare, och det kommer ge forskare möjligheter att göra information om den egna forskningen mer synlig än idag.

Miriam Nauri, porträttbild.
Miriam Nauri, bibliotekschef. Foto: Privat.

– En central princip för införandet av ett RIMS på KI är återanvändning av information – att ingen ska behöva hantera inmatning av information två gånger. Det ska bli lättare för individen att skapa och komplettera informationen om sin vetenskapliga gärning, och vi ska ta vara på den information som redan finns i många system hos oss och på andra platser i världen, säger Miriam Nauri, chef för Universitetsbiblioteket samt projektägare för hela implementationen av KI RIMS. 

Alla på KI kommer att kunna komma in i det nya systemet, och exempelvis redigera den information som ligger till grund för den egna profilsidan på KI.se.  

En viktig avvägning för projektet är vilket datum som lansering av KI RIMS ska ske. Lansering är planerad till hösten: 
– Samtidigt som många trycker på för att få komma igång med KI RIMS, så behöver vi se till att vi öppnar upp KI RIMS för alla användare vid en lämplig tidpunkt som inte krockar med terminsstart eller andra intensiva perioder. När vi väl öppnar KI RIMS, så kommer vi att ha ett kraftigt förstärkt stöd för alla nya användare, både en förstärkt support där vi kan svara på frågor och en förmåga att genomföra utbildningar. Vi kommer snart gå ut med information om datum, säger Jonas Molander, projektledare för implementationen.  

Under tiden fram till lanseringen pågår dels teknisk anpassning och vidareutveckling, dels uppbyggandet av en supportfunktion och informationssidor på Medarbetarportalen, samt utveckling av utbildningar som kommer att finnas tillgängliga i god tid för dem som vill eller kommer att behöva.  

Värt att nämna är att styrgruppen precis har utökats med representanter från de tre institutionsgrupperingarna och har nu 8 deltagare: 

  • Urban Lendahl, CMB, styrgruppens ordförande 
  • Olav Rooijackers, CLINTEC, representant för institutionsgrupp Syd 
  • Anna Krook, FyFa, representant för institutionsgrupp Solna 
  • Johan Lundström, CNS, representant för institutionsgrupp Nord 
  • Björn Kull, UF/Research Support Office 
  • Mikael Wettercrantz, UF/IT-avdelningen 
  • Sofie Albinsson Cantwell, Universitetsbiblioteket 
  • Jill Jönsson, UF/Kommunikationsavdelningen 

Mer information

Om du har frågor om projektet, eller om du vill anmäla intresse för att delta i tester: kontakta Jonas Molander eller Malin Essén, projektledare.

Läs mer om projektet Systemstöd för forskningsinformation på Medarbetarportalen.