Publicerad: 2012-12-19 00:00 | Uppdaterad: 2015-06-08 13:36

Tidskriften Nature uppmärksammar nordiska mentorer

Staffan Normark, Anders Hagfeldt och Jens Nielsen har i dag presenterats som vinnare av 2012 års Nature Awards for Mentoring in Science (Norden). De tre professorerna, samtliga baserade i Sverige, hedrades i dag för sina utomordentliga insatser som mentorer för unga forskare, under ett seminarium på Nobel Forum vid Karolinska Institutet.

Priserna överlämnades av Philip Campbell, chefredaktör för Nature, samt professor Hans Wigzell, ordförande i juryn för årets Nature Awards och tidigare rektor vid Karolinska Institutet.

Staffan Normark tilldelades livsverkspriset för sin "förmåga att ta hand om och hjälpa fram såväl tidiga forskarstudenter som postdoktorala forskare, så att de kan utföra banbrytande forskning inom nya områden", säger Wigzell. Staffan Normark är professor i smittskydd vid Karolinska Institutet och ständig sekreterare i Kungliga Vetenskapsakademien. I det pris som han tilldelades ingår en prissumma på 10 000 euro.

– Staffan Normark träder fram som en sann visionär, fortsätter Wigzell. Hans studenter menar att de aldrig hört honom klaga över problem, att han bara talar om möjligheter.

Anders Hagfeldt och Jens Nielsen utsågs båda till vinnare av det pris som tilldelas forskare mitt i karriären. De två delar prissumman om 10 000 euro.

Anders Hagfeldt är professor i fysikalisk kemi och sektionsdekan för kemi vid Uppsala universitet. Times Higher Education har rankat honom bland världens 50 främsta materialforskare under förra decenniet, baserat på antal citeringar. 2011 samordnade han aktiviteterna kring det internationella kemiåret i Uppsala.

– En synnerligen viktig egenskap är den tillit som Anders Hagfeldt visar sina studenter och forskare, säger Hans Wigzell. Han har lyckats skapa dynamiska forskargrupper som förenas genom gemensamma laboratorietekniker och livliga vetenskapliga diskussioner i fikarummet.

Professor Jens Nielsen leder en forskargrupp i kvantitativ systembiologi vid institutionen för kemi- och bioteknik på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Han har handlett femtio doktorander och varit delhandledare för ytterligare ett tjugotal. Nielsen har också varit aktivt involverad i utformningen av nya undervisningsprogram på kandidat- och magisternivå.

– Jens Nielsen är en oerhört stödjande, innovativ och lösningsorienterad mentor, säger Wigzell. Många av de forskningsprojekt som erbjudits studenterna har varit av karaktären hög risk/stor belöning, vilket kräver samarbete över flera kompetensområden och gör det möjligt för studenterna och forskarna att snabbt stärka sina nationella och internationella nätverk.

– Jag gratulerar professorerna Normark, Hagfeldt och Nielsen till utmärkelserna, säger Philip Campbell. De här vetenskapsmännen har en ovanlig förmåga att ligga i framkant med sin egen krävande forskning och samtidigt sporra dem omkring sig till hög standard och vetenskaplig kreativitet. Det är en glädje för Nature att få hylla sådana viktiga insatser för såväl vetenskapen som för inspirationen och vägledningen av framtidens laboratoriechefer och professorer.

De årligen återkommande Nature Awards for Mentoring in Science lanserades 2005 och uppmärksammar det goda mentorskapet inom vetenskapen. Varje år fokuseras på ett eller flera specifika länder och 2012 låg fokus på de nordiska länderna.