Publicerad: 2022-05-13 15:43 | Uppdaterad: 2022-05-13 15:47

Tidplan för delårsbokslutet 30 juni 2022

För att institutionen och universitetstandvården ska redovisa ett så korrekt bokslut som möjligt för delårsbokslutet 30 juni 2022 har ekonomienheten tagit fram en tidplan.