Publicerad: 2013-04-04 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Thomas Helleday får 2013 års Göran Gustafssonpris i medicin

[NYHET 2012-04-04] Thomas Helleday, professor i kemisk
biologi vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska Institutet, tilldelas 2013 års Göran Gustafssonpris inom medicin.

Foto: Ulf Sirborn

Thomas Helleday får priset "för sitt imponerande arbete med att ta fram nya cancerläkemedel inriktade på defekta DNA-reparationsmekanismer i cancerceller".

Göran Gustafssonprisen utdelas årligen inom områdena matematik, fysik, kemi, molekylärbiologi och medicin av Göran Gustafssons stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning.

Prisen fördelas på 4,5 miljoner kronor i anslag per person, uppdelat på 3 år, samt ett personligt pris på 250 000 kronor. Priserna delas ut under Vetenskapsakademiens Högtidssammankomst fredagen den 5 april i Stockholm.

Kontakt: