Publicerad: 2018-06-20 17:11 | Uppdaterad: 2018-06-21 08:38

Thomas Deerinck belönas med Lennart Nilsson Award 2018

Thomas Deerinck är gift med konstnären Karla Renshaw, som har influerat honom att ge vetenskapliga bilder ett konstnärligt uttryck.

Biokonstnären och forskaren Thomas Deerinck är 2018 års vinnare av Lennart Nilsson Award. Han får priset för att han i över 40 år utvecklat mikroskopiska tekniker och metoder för att förbättra våra möjligheter att få information från celler och biologisk vävnad.

Thomas Deerinck är forskare, teknisk specialist och biokonstnär verksam vid The National Center for Microscopy and Imaging Reseach (NCMIR) och the Center for Research on Biological Systems vid University of California i San Diego. Under de senaste fyra decennierna har han med många olika typer av mikroskop arbetat fram en lång rad nya tekniker och metoder för att förbättra våra möjligheter att få information från celler och biologisk vävnad. Han har bidragit stort till nya metoder inom bioimaging, inklusive utveckling av kemiska, molekylära och genetiska märkningsmetoder för att kunna studera celler och vävnader med både ljus- och elektronmikroskop.

Utvecklat ”guldstandarden”

Thomas Deerinck har under de senaste åren arbetat med utveckling av en revolutionerande metod för automatisk tre-dimensionell avbildning och analys användande scanningelektronmikroskop. Han har inte bara utvecklat ”guldstandarden” för provpreparering utan också nyligen tagit fram metoder för förbättrad upplösning samt ökad användbarhet av denna mikroskopiteknik inom biomedicinsk forskning.
Thomas Deerinck är gift med konstnären Karla Renshaw, som har influerat honom att ge vetenskapliga bilder ett konstnärligt uttryck, vardagliga, osynliga ting omvandlas till vackra konstverk som har figurerat på omslag i såväl ledande fack- och populärvetenskapliga tidskrifter som på konstutställningar.