Publicerad: 2019-04-03 15:46 | Uppdaterad: 2019-04-05 10:17

The Swedish FTD Initiative symposium 2019

Den 8:e mars var det premiär för ett symposium i regi av Swedish FTD Initiative. Ett liknande forskningsmöte, dedikerat till frontallobsdemens, har aldrig tidigare organiserats i Sverige. Symposiet manar till ökat samarbete i strävan för det gemensamma målet att en dag kunna erbjuda effektiv behandling mot FTD.

Inramningen och valet av mötesplats framhäver intentionen man vill förmedla att forskning inom FTD bör ha hög prioritet. Organisatören lyckas skapa en mötesplats som tilltalar forskare och vårdgivare såväl som patienter och anhöriga. Vid detta unika evenemang ges möjlighet att ta del av nya rön, diskutera och samverka.

Flertalet framstående forskare inom området återfinns bland både deltagare och talare. Programmet ger en bra balans mellan patientperspektiv, klinisk och experimentell forskning och publiken guidas genom dagen av moderator Paul Hudson.

De fyra forskningsledarna inom Swedish FTD Initiative (C Graff, L-O Wahlund, P Nilsson och S Ståhl) inleder de vetenskapliga anförandena med att beskriva deras respektive forskning. Här ser vi att grundarna med framgång har skapat en grupp med bred kompetens där allt från klinisk genetisk forskning och hjärnavbildning till proteomik och framtida potentiella behandlingsstrategier inryms.

Dr Jonathan Rohrer, UCL UK, är inbjuden för att tala om goda forskningssamarbeten. Han presenterar GENetic Frontotemporal dementia Initiative (GENFI) och berättar varför detta multicenterkonsortium har blivit så framgångsrikt. Dr Jennifer Whitwell, Mayo Clinic USA, utmanar i hennes presentation den vedertagna klassificeringen av primär progressiv afasi. Från Sverige presenteras forskning inom FTD från flera olika universitet, till exempel Lunds och Göteborgs Universitet. Vi får dessutom en inblick i pågående FTD- forskning i Finland, Norge och Island. Varje session avslutas med tre minuter korta presentationer där även unga forskare får tillfälle att redogöra för sina resultat.

I den avslutande paneldiskussionen belyses återigen vikten av multidisciplinärt samarbete. Att förena forskare med bakgrund inom olika ämnesområden samt skapa en transparens genom exempelvis öppen data kommer på sikt att gynna hela fältet. Inom FTD-sjukvården i Sverige finns också en del att önska där ett första steg kan vara att harmonisera de kliniska utredningarna. Förhoppningsvis kan detta symposium öka medvetenheten om FTD i Sverige och ge incitament för bland annat patientorganisationer och beslutsfattare att lägga resurser på att göra FTD-vården i landet jämlik.

I pauserna hörs livliga diskussioner och jag är övertygad om att det redan har spånats på nya projekt. Det bådar gott för framtiden och kommande möten, varav det första planeras redan i juni.

Skrivet av:

Doktorand

Linn Öijerstedt

Enhet: Graff
E-post: linn.oijerstedt@ki.se