Publicerad: 2023-03-29 13:02 | Uppdaterad: 2023-03-29 13:08

Temporära filer efter flytt till OneDrive

Bild på lagringsyta

Vissa medarbetare ser temporära filer i OneDrive efter genomförd flytt från hemkatalogen (H:).

Under den pågående flytten från hemkatalogen (H:) till OneDrive har en del medarbetare stött på temporära filer i sina mappar. Dessa har oftast tecknen ~$ i början av sina filnamn och hamnar därför överst i listningen.

Dessa är så kallade tempfiler som Office skapar medan en fil är öppen. Normalt ska dessa raderas när Office-programmet stängs, men om till exempel Word stängs felaktigt eller kraschar, kommer tempfilen att ligga kvar.

Tempfiler går ej att öppna

På H: var dessa filer dolda, men efter flytten till OneDrive kommer du att kunna se dem i dina mappar. Tempfilerna går inte att öppna. Originalfilen ligger oftast på samma plats, och det är just den du behöver öppna i stället.

Om originalfilen inte finns i samma mapp kan det bero på att du har fått problemet med ett program som kraschat och tempfilen har skapats, och senare har flyttat originalfilen till en annan mapp, eller tagit bort den. Då ligger tempfilen kvar.

Det är helt säkert att radera dessa tempfiler, de påverkar inte originalfilen.