Publicerad: 2022-09-28 09:09 | Uppdaterad: 2023-05-29 10:59

Telia fortsatt leverantör av telefoni

Under våren och sommaren har en ny upphandling av telefonitjänsten genomförts. Telia blev den operatör som även fortsatt kommer att leverera telefoni till oss när vi den 1 februari 2023 går in i ett nytt avtal.

Nya funktioner

Vi kommer att få några nya funktioner i samband med det nya avtalet. Bland annat kan du ha en så kallad Softphone i din dator, vilket innebär att det går att ringa in/ut från sin anknytning direkt via datorn. Vi kommer också att få nya surfnivåer, där den nya standarden samt lägstanivån kommer att vara 10 GB per användare.

Fristående abonnemang försvinner den 1 februari 2023

MEX är standardabonnemanget på KI och alla fristående abonnemang kommer att avslutas.Telefoniansvariga vid institutionerna måste därför göra om alla fristående abonnemang till MEX i god tid innan den 1/2 2023.

Detta gäller därmed även de medarbetare hos er som idag har en fast IP-telefon och ett fristående abonnemang. De behöver också flyttas över till MEX.

Att göra inför förändringen

Skapa ett ärende på självserviceportalen om du är osäker på om din institution har fristående abonnemang. En del av er telefoniansvariga har tidigare fått listor där denna information finns. Har du inte fått en lista, skapa ett ärende så skickar vi en sådan.

Har ni idag fristående abonnemang som används i maskiner eller annan utrustning så kan dessa ersättas med SIM-kort för mobila bredband. Kontakta IT-avdelningen via självserviceportalen så hjälper vi till med detta.

Kontakt

Marie Löwinder Systemförvaltare